Квалификационен курс за професионалното развитие на педагогическите специалисти с присъждане на два квалификационни кредита.

"КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО"

Програмата е одобрена и вписана в информационния регистър на МОН със заповед на министъра на образованието и науката № РД 09-2824/17.07.2017 г.

13.04 - 15.04.2018 г., Парк-хотел "Москва", гр. София 


01 - 05 юли 2018 г. - XIX Международен фестивал

"ПРИЯТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ" 


06 - 09 юли 2018 г. - XV Международен хоров фестивал

"МАЕСТРО МЕДНИКАРОВ" 


06 - 09 юли 2018 г. - X Международен фестивал на инструменталната музика

"ПРИЯТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ" 


09 - 11 юли 2018 г. - VI Международен театрален фестивал

"ПРИЯТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ"