Във връзка с провеждане на обучителен семинар за директори на общинските детски градини  на тема
"РЕФОРМАТА В СФЕРАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ" 
в гр. Сандански от 15 до 17 март 2017 година
 

X НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС 
"ОТ УЧИТЕЛЯ - С ЛЮБОВ!"
за специалисти, работещи с деца и ученици с изявени дарби в направление "Изкуства" 

IV ФОЛКЛОРНО НАДИГРАВАНЕ  
"Я ТРОПНЕТЕ, ДА ТРОПНЕМ!"
01 април 2017, гр. Сливница