Научно-практически форум за педагогически специалисти, работещи в предучилищното образование

ДЕТЕТО НА ПЪТЯ - СЪС ЗНАНИЯ И ОПИТ

23-25 октомври 2020 г., гр. София

По време на форума на педагогическата аудитория ще бъдат представени куклен театър за деца, модно ревю с костюми, както и тенденции и иновации в ИКТ по темата за детска безопасност на пътя.


 

XXI МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ "ПРИЯТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ"

/01.07 - 03.07.2020 г./


VIII МЕЖДУНАРОДЕН ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ "ПРИЯТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ"

/01.07 - 03.07.2020 г./