Научно-практически форум за педагогически специалисти, работещи в предучилищното образование

ДЕТЕТО НА ПЪТЯ - СЪС ЗНАНИЯ И ОПИТ

23-25 октомври 2020 г., гр. София

По време на форума на педагогическата аудитория ще бъдат представени куклен театър за деца, модно ревю с костюми, както и тенденции и иновации в ИКТ по темата за детска безопасност на пътя.


 

"МФЦ - ПРИЯТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ" ООД

Е БЕНЕФИЦИЕНТ по процедура BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020