ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

Резултати от конкурси - архив

Резултати от практическа част на IX Конкурс за специалисти, работещи в извънкаласни и извънучилищни дейности ►

Резултати от писмена част на IX Конкурс за специалисти, работещи в извънкаласни и извънучилищни дейности ►

Резултати от практическа част на VIII Конкурс за специалисти, работещи в извънкаласни и извънучилищни дейности ►

Резултати от писмена част на VIII Конкурс за специалисти, работещи в извънкласни и извънучилищни дейности ►

Резултати от практическа част на VII Конкурс за специалисти, работещи в извънкаласни и извънучилищни дейности ►

Резултати от писмена част на VII Конкурс за специалисти, работещи в извънкласни и извънучилищни дейности ►

Резултати от практическа част на VІ Конкурс за работещи в извънкласни и извънучилищни дейности ►

Резултати от писмена част на VI Конкурс за специалисти, работещи в извънкласни и извънучилищни дейности ►

Резултати от V Конкурс за работещи в извънкласни и извънучилищни дейности ►

Резултати от ІV Конкурс за работещи в сферата на извънкласните и извънучилищни дейности ►

Резултати от III Конкурс за работещи в извънкласни и извънучилищни дейности ►