ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

Квалификационен семинар "Интерактивна образователна среда за възпитание и обучение по безопасност на движението"

Квалификационен семинар за директори и учители в детските градини и подготвителните групи в училищата

Тема: Интерактивна образователна среда за възпитание и обучение по безопасност на движението

Организатор: Международна фестивална програма „Приятели на България“, в партньорство с Министерство на образованието и науката

Време и място на провеждане: 20– 22 февруари 2015 г., Парк-хотел "Москва", гр. София


Лектори:

Ксения Семизорова, директор на ОДЗ №7 "Детелина", гр. София, участник в комисии по проекта за Закон за предучилищното и училищното образование и за изработване на Учебна програма по предучилищно образование. Магистър по ПУП и Етнико-педагогически модели на националната сигурност. Следдипломни квалификации по Мениджмънт и управление на детски градини и училища с европейско участие; Правата на детето и др.

Галина Хайдар, доктор по педагогика, ,,Теория на възпитанието и дидактика", Магистър по ПУП и дългогодишен директор на ЦДГ № 64 "Вяра, Надежда и Любов", гр. София. Преподавател към Техническия университет, София. Един от авторите на двете задължителни учебни програми за детските градини: "Възпитание и обучение по Безопасност на движението" и "Възпитание и обучение в адекватно поведение при бетствия". Автор на комплексна система от учебни помагала за прилагане на тези програми в детските градини. Хоноруван преподавател към различни образователни центрове по специалността "Защита при бетствия".

Участниците получават сертификат.