ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

Семинар "Етикет и правила на общуване" - февруари 2014 г.

Семинарът е посветен на правилата на общуване, на протоколното познание, на протоколния начин на мислене. От 03 до 05 февруари 2014 г. в Парк-хотел "Москва", гр. София своя опит ще сподели  Анатолий Пазийски  експерт по дипломатически и практически протокол, стил, етикет и правила на поведение в обществото. Г-н Пазийски е дипломат от кариерата, работил в Министерство на външните работи, в посолството на Р България във Виена. Дългогодишен Началник на отдел "Вътрешен протокол и церемониал" в Администрацията на президента.

Предвидените лекции, дискусии и практически занятия ще бъдат полезни за:

• Директорите на училища, детски градини и извънучилищни педагогически учреждения, които провеждат делови срещи с родители, представители на институции, партньори в международни проекти и др.;

• Класните ръководители, които осъществяват пряко връзките: ученици - родители - педагогически колектив и ръководство, и които биха могли да включат темите в плана си за провеждане на часа на класа и да предадат полученото познание на своите възпитаници;

• Ръководителите на групи за извънкласни и извънучилищни дейности, които не само обучават децата в съответното направление на науката, изкуството и спорта, но възпитават достойно поведение при участие в различни национални и международни прояви.


За вежливостта, добрите маниери и за правилата в общуването между хората , г - н Пазийски споделя:

"Ние, хората, непрекъснато общуваме с други хора.

Така е устроен светът. Общуваме със семейството у дома си, с приятели и случайни хора в обществото, с колеги, партньори и гости в деловата сфера. Общуваме на улицата, в магазина, на стадиона и в театъра ... и още къде ли не.

Ние работим в колективи и по различни поводи се срещаме /общуваме/ с колеги и с колежки, с началници и с подчинени, с партньори и сътрудници, с по-млади и с по-възрастни. Това е важна и отговорна част от работата на държавния служител. Защото ние работим с доверието на хората, защото ние защитаваме интересите на държавата и на обществото и защото в работата си ние представляваме България и у нас и в чужбина!.

В процеса на това непрестанно общуване помежду ни ние се придържаме към определени стандарти. При даването на оценки на другите и при вземането на решения в отделните ситуации, ние се влияем от доближаването или от отклонението към тези стандарти и критерии. Именно те определят нашата скала за оценка на хората и събитията от отлично до лошо.

Стандартите са си стандарти. Трудностите в дейността ни, обаче, идват от това, че ситуациите се менят, заедно с участниците в тях. Освен това, в процеса на общуване ние често влизаме в различни роли, променяме позициите и гледните си точки и често оценяваме по различен начин една и съща ситуация.

Има правила за безопасност, за ползване на уреди и инструменти, рецепти /правила/ за готвене, правила – граматически, математически, езикови. Правила – за ползване на асансьора, за поведение на публични места и какви ли не още...

Но съществуват и други, твърде важни, но все още недостатъчно популярни у нас правила.

Става дума за общоприети правила в общуването между хората на основата на  вежливостта и взаимното уважение. Норми за поведение, които облекчават общуването помежду ни и които определяме като “добри маниери” и “висок стил” на изява и общуване!

 Именно те позволяват на човека  да се изявява по такъв начин в обществото, че самият той да бъде щастлив и доволен, да успее максимално в своите начинания, но заедно с това да направи и околните щастливи и доволни."


Акценти в програмата на предстоящия квалификационен семинар:

„Исторически преглед на произхода и формирането на правилата на поведение в обществото.“;

„Протокол, етикет, добри маниери. Стил“;

„Невербална комуникация – облекло, изразни средства на тялото, сигнали на цветовете.“;

„Перфектната делова кореспонденция“;

„Подготовка и провеждане на делови срещи с успех";

„Правила за поведение на маса при официални поводи“