ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

"Подготовка и обучение на децата за безопасно поведение при бедствия" , 27 - 29 ноември 2015 г.

Квалификационен семинар за директори и учители в детските градини и подготвителните групи в училищата    

Организатор: Международна фестивална програма „Приятели на България“       

Период на провеждане: 27– 29 ноември 2015 г.

Място на провеждане: Парк – хотел „Москва“, гр. София               


Лектор:  Галина Хайдар,  с образователна и научна степен “Доктор” по специалността “Теория на възпитанието и дидактика”, магистър по “Предучилищна педагогика”, носител на Първа професионално-квалификационна степен  и дългогодишен учител и директор на ЦДГ № 64“Вяра, Надежда и Любов”, гр. София. Един от авторите на двете задължителни учебни програми за детските градини “Възпитание и обучение по Безопасност на движението” и “Подготовка и обучението на децата за безопасно поведение при бедствия”.  Автор на системи  от учебни помагала и одобрени от МОН за прилагане на тези програми в детските градини.  Хоноруван преподавател към Техническия университет  и различни центрове за професионално обучение по специалностите  “Подготовка и обучението на децата за безопасно поведение при бедствия”, “Методика на обучение по безопасност на движението по пътищата”, “Интегративни технологии и техники в обучение на децата в предучилищна възраст”, “Пожарна безопасност и спасяване. Поведение за превенция на риска и защита”, “Безопасност на детето” и др. 


 

За всички участници се осигуряват обучение, материали, диск с нормативната уредба по темата, учебни ситуации и литература и сертификат. Включени са сандвичи и кафе пауза.