ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

СЕКЦИЯ III - X НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС "ОТ УЧИТЕЛЯ – С ЛЮБОВ"

РЕГЛАМЕНТ                        ЗАЯВКА              СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ ►

  УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

Секция 3. Практическа част. Включва участие на педагогическия специалист и творческата формация от деца и ученици, която ръководи /от училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, частни образователни школи и школи по изкуства, читалища и др. юридически лица, работещи в това направление/.

3.1. Провежда се на 24 и 25 март 2017 г. в Националния дворец на децата, София.

3.2. Участниците се представят с кратко устно изложение на дейността си и с изпълнениядемонстрации на свои възпитаници, с продължителност до 15 минути. При представяне на участник с откъс от театрален спектакъл, се допуска участие до 20 минути.                   

3.3. Участниците се представят в следните категории:

- Хореография (класически танц, народен танц, модерен танц, мажоретен танц);

Вокална музика (вокални групи, хорове и хорови ансамбли);

Инструментална музика (оркестри и инструментални групи);

Изобразително и приложно изкуство;

Театър (драматичен театър, музикален театър, куклен театър);

Възстановка на народни традиции и обичаи.

3.4. Провежда се в театралната зала на Националния дворец на децата. Озвучаване: 3 микрофона. Музикалният съпровод се осигурява на USB флаш памет или CD, които се предават на организаторите по време на регистрацията на участниците и съдържат само изпълненията, с които участникът се представя.

3.5. Представянето се извършва по предварително обявена програма по дни и часове, без предвидено време за репетиции.

3.6. Кандидатите изпращат в офиса на МФП "Приятели на България" до 13.03.2017 г. в общ пакет следните материали:

-  Заявка за участие (по образец № 3);

-  Професионална автобиография;

-  Кратка писмена информация за дейността на състава;

-  Списък(образец № 4).

3.7.За участието в практическата част се заплаща такса:

• за участие с формации до 20 човека  -  15 лв. на човек;

• за участие с формации над 20 човека - 12 лв. на човек.

               • ръководителите на формациите не заплащат такса за участие.

3.8. Плащането се извършва еднократно и изцяло, в срок до 13.03.2017  г., само по банков път, по сметка:

Сосиете Женерал Експресбанк, IBAN: BG04TTBB94001525623686BIC: TTBBBG22

МФПДТ "Приятели на България"

Като основание се вписва: Участие на група ……….в конкурс.

В заявката за участие се посочват данни за издаване на фактура. Заявките, които не са потвърдени чрез плащане, се считат за оттеглени.

3.9. По желание на участниците, организаторите могат да осигурят настаняване на групите в гр. София, както и да организират съпътстваща културно-образователна програма.


За организационни въпроси и допълнителна информация:  гр. София  1000, ул. “Струмица” № 1, вх. А
Международна фестивална програма “Приятели на България”

festival_db@abv.bgwww.festival-bg.com

02/ 987 55 68; 0887 61 83 67

Дима Иванова