ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

СЕКЦИЯ II - X НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС "ОТ УЧИТЕЛЯ – С ЛЮБОВ"

РЕГЛАМЕНТ                        ЗАЯВКА 

 


УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ                                                       

Секция 2. Литературен конкурс. В конкурса могат да участват учители, с тяхно лично творчество, в следните категории:

-  Поезия – стихотворения (до два броя);

-  Проза – разказ (един брой).

2.1. Всеки участник има право да участва и в двете категории.

2.2. В конкурса участват произведения, които не са публикувани.

2.3. Кандидатите изпращат в офиса на МФП "Приятели на България" до 10.03.2017 г. в общ пакет следните материали:

-  Заявка за участие (по образец№ 2);

-  3 броя разпечатани екземпляра на творбите.

2.4. Резултатите се обявяват на сайта на МФП "Приятели на България" до 31.03.2017 година.

2.5. За участието не се заплаща такса.


Материалите се изпращат на адрес:  гр. София  1000, ул. “Струмица” № 1, вх. А
Международна фестивална програма “Приятели на България”

festival_db@abv.bgwww.festival-bg.com

02/ 987 55 68; 0887 61 83 67

Дима Иванова