ФОЛКЛОРНО НАДИГРАВАНЕ

Четвърто Фолклорно Надиграване "Я ТРОПНЕТЕ, ДА ТРОПНЕМ!"

01 април 2017 година

гр. Сливница

Фестивална програма "Приятели на България" в партньорство с Община Сливница

ПОД ПАТРОНАЖА НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ       

 

Място на провеждане: Спортна зала "Арена Сливница",  Начален час: 10,00 часа.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

1.    Фестивална програма "Приятели на България" и Община Сливница канят за участие в надиграването любителски състави, клубове, школи, групи и други непрофесионални формации за български танцов фолклор.

2.    Участниците ще се състезават в две възрастови категории – до 16 години и над 16 години.

3.    В изпълненията се допуска участие и на хореографите - ръководители на формациите, които, в този случай, се явяват участници и също заплащат такса.

4.    Облеклото е по избор на участниците, но е задължително използваните обувки да са подходящи за танци, без токове.

5.    Формациите, желаещи  да  участват в надиграването, изпращат по електронен път в офиса на Международна фестивална програма "Приятели на България" заявка за участие – по образец.

Групите, участващи в категория до 16 години, заплащат такса за участие в размер на 10,00 лв. за всеки  участник, а групите, участващи в категория над 16 години – 12 лв. за всеки участник, чрез превод по следната банкова сметка:

Сосиете Женерал ЕкспресбанкIBAN: BG31TTBB94001525957850, BIC: TTBBBG22 МФЦ "Приятели на България"


РЕГЛАМЕНТ                              ЗАЯВКА

I.        Участиници в категория над 16 години:

1.    Две подкатегории:

-          малки групи – до 30 човека;

-          големи групи – над 30 човека; 

Участието има състезателен характер, като всяка група изпълнява по две хора автентично хоро и хореографска разработка в рамките на 6 /шест/ минути.   

Критерии за оценяване:

-          Автентичност на изпълнението;

-          Сложност и синхрон на изпълнението;

-          Емоционален заряд и атрактивност на изпълнението;

НАГРАДЕН ФОНД: 3400 лв.

Групи до 30 човека: 1300 лв.                                           Групи над 30 човека: 2100 лв.

Първа награда - 700,00 лева;                                              Първа награда - 1000,00 лева;

Втора награда - 400,00 лева;                                             Втора награда - 700,00 лева;

Трета награда - 200,00 лева.                                             Трета награда - 400,00 лева.

По преценка на журито, организаторите имат право да не връчат някои от наградите, както и да поощрят отделни участници с парична премия или друга награда. Всяка формация получава "Диплом" за участие.

Музикалният съпровод трябва да бъде осигурен на USB памет, на който да бъде написано името на танцовата формация и да бъдат записани ЕДИНСТВЕНО ДВЕТЕ ХОРА, В ПОРЕДНОСТТА, ПОСОЧЕНА В ЗАЯКАТА ЗА УЧАСТИЕ.


II.      Участници в категория под 16 години:

Участието има състезателен характер, като всяка група изпълнява по два танца /автентични или разработки – по избор/ в рамките на 6 /шест/ минути.

Критерии за оценяване:

-          Синхрон на изпълнението;

-          Сложност на изпълнението;

-          Емоционален заряд и атрактивност на изпълнението;

 

НАГРАДЕН ФОНД: 600 лв.

Първа награда -   300,00 лева;

Втора награда -    200,00 лева;

Трета награда    100,00 лева.

По преценка на журито, организаторите имат  право да не връчат някои от наградите, както и да поощрят отделни участници с парична премия или друга награда. Всяка формация получава "Диплом" за участие.

Музикалният съпровод трябва да бъде осигурен на USB памет, на който да бъде написано името на танцовата формация и да бъдат записани ЕДИНСТВЕНО ДВЕТЕ ХОРА, В ПОРЕДНОСТТА, ПОСОЧЕНА В ЗАЯКАТА ЗА УЧАСТИЕ.


Жури: Професионално жури,съставено от хореографи и фолклористи.  Класирането не подлежи на обжалване.


Срокове за подаване на заявки за участие:

•  До 26.03.2017 г., формациите изпращат по електронен път следните материали:

-          заявка за участие по образец; /задължително е попълването на графата "данни за издаване на фактура"/;

-          кратка писмена информация за групата;

-          за групите, участващи в категорията под 16 години – списък на участниците с дати на раждане;

Срок и начин на плащане:

• До 27.03.2017 г. подалите заявки за участие формации, заплащат по банков път - еднократно и изцяло, таксата за участие. Заявките, които не са потвърдени чрез плащане, се считат за оттеглени.

• До 30.03.2017 г. организаторът, на базата на потвърдените чрез плащане заявки, изготвя и предоставя на участниците програма на надиграването, включваща времето за регистрация, реда и часа на изпълнението, награждаване. 


Адрес за изпращане на заявки за участие:

Координатор: Пламен Кръстев,

e-mail: plamenkrusteff@gmail.com/ krustev@festival-bg.com           

тел: 0898373051, 02/ 987 55 68,


Актуална информация за събитието на www.festival-bg.com.

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100005442485234

София 1000, ул. "Струмица" № 1 А, ет. 1, ап. 1,

Международна фестивална програма  "Приятели на България"