ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

СЕКЦИЯ I - X НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС "ОТ УЧИТЕЛЯ – С ЛЮБОВ"

РЕГЛАМЕНТ                        ЗАЯВКА 

 

 


УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ                                 

Секция 1.  Участниците представят доклади на тема: "Добри практики и нови форми за занимания по интереси и изява на децата и учениците".

1.1. Кандидатите изпращат в офиса на МФП "Приятели на България"  до 10.03.2017 г. в общ пакет следните материали:

-  Заявка за участие (по образец №1);

-  Писмен доклад в свободна форма (до 7 страници, формат А4)

-  Професионална автобиография.

1.2. Резултатите се обявяват на сайта на МФП "Приятели на България" до 31.03.2017 година.

1.3. За участието не се заплаща такса.


Материалите се изпращат на адрес:  гр. София  1000, ул. “Струмица” № 1, вх. А
Международна фестивална програма “Приятели на България”

festival_db@abv.bgwww.festival-bg.com

02/ 987 55 68; 0887 61 83 67

Дима Иванова