ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

Програми за обучения на учители, директори и други педагогически специалисти 2018/2019 учебна година

   Сертифицирана система за управление на качеството ISO 9001:2015, Сертификат  рег. № 437-1826-К/27.10.2016


Програми за обучения на учители, директори и други педагогически специалисти

2018/2019 учебна година