ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

Програми за обучения на учители, директори и други педагогически специалисти 2019/2020 учебна година

   Сертифицирана система за управление на качеството ISO 9001:2015, Сертификат  рег. № 437-2921-К/24.10.2019


Програми за обучения на учители, директори и други педагогически специалисти

2019/2020 учебна година