ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

Обмен на добри практики - архив

1. "ПРИКАЗКА ЗА ДОБРОТO" - автор Йорданка Кондева, учител в ЦДГ "Божур", Сливен и участник в семинар-тренинг "Приказкотерапия в детската градина" 

2.  „ДА ОСЪЩЕСТВИШ ЕДНА МЕЧТА” - Дора Стоименова и Веселин Стоянов 

3. Румен Велев: "Трябва да учиш децата на театър, както учиш възрастните, само че по-добре!" 

4. Наска Ангелова от Обединени Ученически Общежития, гр. Хасково - "Заедно в мечтите" 

5. Снежана Донева - "Създаване и популяризиране на нова вокална формация" 

6. Валентина Грънчарова - споделен опит за работата на Сдружение „Училищно настоятелство при ОУ „Христо Ботев“ – с. Самораново“