МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ "ПРИЯТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ"

XIX МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ „ПРИЯТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ”

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ                    ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

                                                                                                                                                                                  

Период на провеждане: 01 юли –  05 юли 2018 г.

Място на провеждане: Курортен комплекс „Албена“.

Фестивалът се провежда на сцената на театър „Албена”. Залата предлага 450 места. Сцената е с размери 18х12х7 м. (по 2 кулиси от двете страни и проход зад нея), с 5 безжични микрофона.

Участници: самодейни творчески състави, ансамбли, клубове, обредни групи и индивидуални изпълнители.

Номинации: „класически танц“, „народен танц“, „модерен балет“, „мажоретен танц“, „пресъздаване на обичаи“, „естраден вокал“, „народен вокал“.

Възрастови групи: младша /до 9 г./, средна /10-14 г./, младежка /15-18 г./, старша /19-23 г./, над 24 г.

Условия за участие:

1.    В номинациите: класически, народен, модерен и мажоретен танц - участниците се представят с по 2 танца.

2.    В номинациите естраден и народен вокал - участниците се представят с по 2 песни.

3.    В номинация пресъздаване на обичаи - участниците представят програма до 10 минути.

4.    Общата програма на фестивала се изготвя предварително и включва: репетиции на фестивална сцена, концерти, награждаване. Изменения в програмата по време на фестивала не се допускат.

5.    Фестивалът има конкурсен характер. Компетентно жури оценява и присъжда на участниците Дипломи, Диплом на лауреата lll, ll, l степен, “Grand prix”.

6.    Необходими документи за участие /изпращат се не по-късно от 08.06.2018г./

    -  заявка за участие по приложен образец;

    -  инструментални съпроводи на песните и танците.

Такса участие в една номинация

               -   30 лв. за участник от състав;
               -   50 лв. за индивидуални изпълнители

Такса участие за всяка допълнителна номинация:

                -   15 лв. за участник от състав;
                -   25 лв. за индивидуални изпълнители.

Участниците, настанени в курортен комплекс „Албена“ през Международна фестивална програма “Приятели на България“ за минимум 3  нощувки, не заплащат такса участие.

Заплащането се извършва, чрез банков превод до 15.06.2018 г. по следната сметка:
               Международен фестивален център„ Приятели на България“:

SOCIETE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК BIC: TTBBBG22 IBAN: BG31TTBB94001525957850

За изпращане на заявки и обсъждане на възникнали въпроси:

Мари Агасянagassian@festival-bg.com

Тел: 02 987 55 68; 0887 499 000 ;

1000 гр.София, ул.”Струмица” № 1 вх.А ет.1. 

festival-bg.com