МЕЖДУНАРОДЕН ХОРОВ ФЕСТИВАЛ "МАЕСТРО МЕДНИКАРОВ"

ХV МЕЖДУНАРОДЕН ХОРОВ ФЕСТИВАЛ “МАЕСТРО МЕДНИКАРОВ“

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ                    ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ                                                                                                                                                                               

Фестивалът се провежда под патронажа на Кмета на Община гр. Добрич

Време на провеждане: от 06 юли –  09 юли 2018 г.

Предлаганият период от време е съобразен с фестивалните мероприятия: репетиции, участие във фестивален концерт, награждаване и закриване на фестивала.

 Място на провеждане:

-       курортен комплекс „Албена“, на сцената на театър „Албена”. Залата предлага 450 места. Сцената е с размери 18х12х7 м, с 4 акустични микрофона на стойки, електрическо пианино KAWAI, практикабли;

-       град Добрич, Органова зала. 

Организатори: Международна фестивална програма „Приятели на България“ (България), Община Добрич, „Фестивална програма на детското творчество“ (Русия).

Партньори:Съюз на българските композитори, Българският хоров съюз, Съюз на българските музикални и танцови дейци.

 Условия за участие:

1.      Участие във фестивала могат да вземат  непрофесионални академични и народни хорове от всички видове, без възрастови ограничения: детски, младежки, еднородни, смесени хорови състави.

2.      Категории:

               -  хор (от 20 и повече изпълнители);

               -  камерен хор (от 13 до 19 изпълнители)

               -  вокален ансамбъл (от 2 до 12 изпълнители);

               -  солови изпълнители.

3.      Продължителност на програмата:

              -  детски хорови състави  – до 15 мин.;

              -  младежки, еднородни, смесени и камерни състави – до 20 мин.;

              -  солови изпълнители – до 2 изпълнения.

4.      Участниците се представят с програма по избор – предкласическа, класическа, фолклорна, църковна, популярна, съвременна и др. музика. Общата програма на фестивала се изготвя предварително и се предоставя на диригента с пристигането в комплекс „Албена”. Изменения в програмата по време на фестивала не се допускат.

5.      Необходими документи за участие /изпращат се не по-късно от 08.06.2018 г./

        -  заявка за участие по приложен образец;

        -  кратка информация за състава.

6.      Фестивалът има конкурсен характер. Всеки  диригент на състав участва, като член на журито на фестивала, и оценява изявата на останалите участници по следните критерии: изпълнителско майсторство, художествено ниво на изпълнение; подбор на  репертоар; сценична култура и артистичност. Присъждат се: „Диплома”,  “Диплома на лауреат I, II, III степен“, „Grand prix”.

Такса участие:

               -   30 лв. за участник от състав;
               -   50 лв. за индивидуални изпълнители

Участниците, настанени в курортен комплекс „Албена“ през Международна фестивална програма “Приятели на България“ за минимум 3  нощувки, не заплащат такса участие.

Заплащането се извършва, чрез банков превод до 15.06.2018 г. по следната сметкана 

Международен фестивален център„ Приятели на България“:

SOCIETE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК BIC: TTBBBG22 IBAN: BG31TTBB94001525957850

За изпращане на заявки и обсъждане на възникнали въпроси:

Мари Агасян– agassian@festival-bg.com

Тел: 02 987 55 68; 0887 499 000 ;

1000 гр.София, ул.”Струмица” № 1 вх.А ет.1.

www.festival-bg.com