МЕЖДУНАРОДЕН ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ

VI МЕЖДУНАРОДЕН ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ „ПРИЯТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ“

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ                    ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

                                                                                                                                                                                                      

Период  на провеждане: от 09 юли до 11 юли 2018 г.

Място на провеждане: Курортен комплекс “Албена”.

Фестивалът се провежда на сцената на театър „Албена”. Залата предлага 450 места. Сцената е с размери 18х12х7 м (по 2 кулиси от двете страни и проход зад нея), с 5 безжични микрофона.

Участници: детски и младежки театрални състави; театрални трупи.

Номинации: драматичен театър; музикален театър; куклен театър.

Възрастови групи: младша /до 9 г./, средна /10-14 г./, младежи /15-18 г./, старша /19-23 г./, смесена и над 24 г.

Условия за участие:

1.    Всеки състав представя спектакъл, малка сценична форма или сцена от спектакъл със завършен характер.

2.    На състава се предоставя общо време от 90 мин. - за подготовка на сцената, техническа репетиция и представяне пред жури и публика.

3.    Индивидуални изпълнители се допускат с програма до 10 минути.

4.    Общата програма на фестивала се изготвя предварително. Изменения в програмата по време на фестивала не се допускат.

5.    Фестивалът има конкурсен характер. Компетентно жури присъжда: „Диплома“,„Диплома на лауреатаІ, ІІ, ІІІ степен”, „Grand prix”.

6.    Необходими документи: (изпращат се не по-късно от 08. 06. 2018г.)

                - заявка за участие, по приложен образец;

                - кратка информация за състава и анотация на спектакъла;

                - инструментални съпроводи на песните и танците.     
  

Такса участие:
      - 30 лв.за участник от състав;
      - 50 лв. за индивидуални изпълнители

Заплащането се извършва чрез банков превод до 15. 06. 2018г. по следната сметка:

Международен фестивален център „Приятели на България“
SOCIETE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК BIC: TTBBBG22 IBAN:
BG31TTBB94001525957850

Международна фестивална програма “Приятели на България“ предлага настаняване на  участниците в избран от тях хотел в курортен комплекс „ Албена“ за минимум 3  нощувки. Подробна  информация за всеки хотел е предоставена на сайта на комплекса: www.albena.bg В този случай такса участие не се  заплаща.

За изпращане на заявки и обсъждане на възникнали въпроси:

Мари Агасянagassian@festival-bg.com; Тел: 02 987 55 68; 0887 499 000 ;

        1000 гр.София, ул.”Струмица” № 1 вх.А ет.1.; festival-bg.com