МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТРУМЕНТАЛЕН ФЕСТИВАЛ

X МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ИНСТРУМЕНТАЛНАТА МУЗИКА "ПРИЯТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ"

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ                    ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

                                                                                                               

Период на провеждане: от 06 юли – 09 юли 2018г.

Място на провеждане: Курортен комплекс „Албена“. 

Фестивалът се провежда на сцената на театър „Албена”. Залата предлага 450 места. Сцената е с размери 18х12х7 м  (по 2 кулиси от двете страни и проход зад нея), с 5 безжични микрофона, електрическо пиано „ Kawai”, комплект барабани „GretschBlackhawk”.

Участници: оркестри /симфонични, духови, народни/, камерни ансамбли, инструментални групи за поп и джаз музика.

Номинации: оркестри, камерни ансамбли, инструментални групи за поп и джаз музика, индивидуални изпълнители.

Възрастови групи: младша /до 9 г./, средна /10-14 г./, младежка /15-18 г./, старша /19-23 г./, над 24 г., смесена.

Условия за участие:

1.    Участващите във фестивала оркестри, камерни ансамбли и инструментални групи се  представят с програма по избор до 30  минути.

2.    Индивидуалните изпълнители могат да се изявят с програма по избор в рамките на 10минути.

3.    Общата програма на фестивала се изготвя предварително и включва: репетиции на фестивална сцена, концерти, награждаване. Изменения в програмата по време на фестивала не се допускат.

4.    Фестивалът има конкурсен характер. Компетентно жури оценява и присъжда на участниците Дипломи, Диплом на лауреата lll, ll, l степен, “Grand prix”.

5.    Необходими документи за участие /изпращат се не по-късно от 08.06.2018г./:

          -   заявка за участие по приложен образец;

          -   кратка информация за оркестъра /ансамбъла/.

 Такса участие в една номинация:

-       30 лв. за участник от състав;

-       50 лв. за индивидуални изпълнители

Такса участие за всяка допълнителна номинация:

                -     15 лв. за участник от състав;          

-      25 лв. за индивидуални изпълнители

 

Заплащането се извършва чрез банков превод до 15.06.2018г. по следната сметка:

                      Международен фестивален център„ Приятели на България“:

SOCIETE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК BIC: TTBBBG22 IBAN: BG31TTBB94001525957850

Международна фестивална програма “Приятели на България“ предлага настаняване на  участниците в избран от тях хотел в курортен комплекс „ Албена“ за минимум 3 нощувки. Подробна  информация за всеки хотел е предоставена на сайта на комплекса: www.albena.bg

В този случай такса участие не се  заплаща.


          За изпращане на заявки и обсъждане на възникнали въпроси:

Мари Агасянagassian@festival-bg.com

Тел: 02 987 55 68; 0887 499 000;  гр.София, ул.”Струмица” № 1 вх.А ет.1.

festival-bg.com