ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

Компютърни умения за специалисти в системата на образованието,, 13 - 15 април 2018 г.

Квалификационен курс за професионалното развитие на педагогическите специалисти с присъжданена два квалификационни кредита.

Програмата е одобрена и вписана в информационния регистър на МОН със заповед № РД 09-2824/17.07.2017 г.

СТАТУТ    ЗАЯВКА ПО ОБРАЗЕЦ

Организатор: Сдружение Център за обучение и квалификация”

Период на провеждане: 13 – 15 април 2018 г.

Място на провеждане: Парк-хотел „Москва“, гр. София


Лектор: Симеон Лилов, специалист по информационни технологии и програмиране. С опит в изграждането и програмирането на автоматизирани информационни системи в множество държавни институции. Прилага своя методика в обучението на специалисти от различни звена за работа с Windows, Microsoft Office, Corel Draw и др.

МОДУЛИ В ОБУЧЕНИЕТО:

МОДУЛ 1. ДОКУМЕНТИ С MS WORD. Работна среда на MS Word. Полезни съвети при писане и форматиране на текст и при оформяне на документи. Създаване на документи с богато съдържание. Експертни възможности на MS Word.

МОДУЛ 2. РАБОТА В ОБЛАКА – ВЪЗМОЖНОСТИ, СРЕДСТВА И ИНСТРУМЕНТИ. Въведение в облачните технологии. Приложение в образованието. Запознаване с облачните услуги на Microsoftи Google. Нови начини на работа с помощта на облака.

МОДУЛ 3. ПРЕЗЕНТАЦИИ С MS POWER POINTРаботна среда на MS PowerPoint. Създаване и дизайн на презентации. Полезни съвети, свързани с изработването и използването на презентации.

МОДУЛ 4. ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ С MS EXCEL. Работна среда на MS Excel. Понятие за електронна таблица. Изчисления и формули. Полезни възможности на електронните таблици.


УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:  Участието се регистрира със „Заявка по образец” на електронна поща center_ok@abv.bgв срок до 30.03.201г.

За обучението е необходимо участниците да носят лаптоп или таблет с инсталирана операционна система Windows 7 или 10;

пакет Microsoft Office 2013 или 2016 (Word, Exel, PowerPoint).

Такса за участие –  86 лв.с ДДС /Теоретично и практическо обучение, материали, издаване на удостоверение преминато обучение за 32 академични часа и получаване на 2 квалификационни кредита, наем зала, работен обяд и кафе-паузи/


ОРГАНИЗАТОРИТЕ МОГАТ ДА ОСИГУРЯТ НОЩУВКИ В ПАРК-ХОТЕЛ „МОСКВА”.

За настаняване в двойнастаясе заплащат – 50 лв. с ДДС на човек, за една нощувка с включена закуска.

За настаняване в самостоятелна стая се заплащат –70 лв. с ДДС. на човек, за една нощувка с включеназакуска.

Броят на нощувките и датите се съгласуват с организатора, не по-късно от десет работни дни преди ползване на услугата.


Заплащането се извършва в срок - до 30.03.2018г., само по банков път

/като основание се вписва: участие на ................................. в семинар /, по сметка :

Сосиете Женерал Експресбанк,

BG02TTBB94001527338876 , BIC: TTBBBG22

Сдружение “Център за обучение и квалификация

За платената сума се издават фактури. Данните за издаване на фактура се посочват в заявките.


За изпращане на заявки и обсъждане на възникнали въпроси:

Дима Иванова, тел. 02/ 987 55 68, 0887 61 83 67, 

                                   center_ok@abv.bg; www.centar-ok.com