Международен онлайн-конкурс по изобразително изкуство

МЕЖДУНАРОДЕН ОНЛАЙН-КОНКУРС ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

 

РЕГЛАМЕНТ              ЗАЯВКА


 

Цел и задачи на конкурса:

       - активиране на творческия потенциал на децата в областта на изобразителното изкуство в условия на пандемията;
       възможност за получаване на компетентна оценка от независими експерти;
       - възможност за демонстриране и популяризиране на произведения на изкуството;
       - установяване, развитие и укрепване на творчески и културни връзки между творчески екипи и образователни институции на България, Украйна, Молдова, Русия, Беларус и други страни.

 

Участници: възпитанници на детски художественишколи, художествениотделения на детски школи по  изкуствата, центрове за личностно и творческо развитие, частни художествени школи, държавни образователни институции, художествени центрове, кръжоци и др.
 

Тема на конкурса: «Моят дом — моят свят».Домът за всеки от нас — е родна страна, град, село... Домът е място, където си заобиколен от приятели и близки хора.

Номинации:

- Живопис (акварел, гуаш, акрил, масло);

- Графика, картина (молив, химикал, пастел, туш).

Приемат се композиции от всякакъв стил и жанър на изобразителното изкуство (пейзаж, интериор, натюрморт, портрет), изпълнени с различна техника.

В заявката всеки участник отбелязва конкретната посока на представените творби, която се отбелязва в дипломата.

Възрастови групи:

  • младша (до 9);
  • средна (10-14);
  • старша (15-18);

Условия на участието:

  1. Композициите се приемат само в електронен вид (снимки или файлове във формат JPG, с размер не повече от  5 МБ).
  2. Всеки участник може да участва в конкурсас неограничено количество композиции. Всяка една предполага отделна заявка.
  3. Към конкурса не се допускат композиции с лошо качество (не фокусирани, затъмнени и др.) както и наличието на монтаж и други специални ефекти.
  4. Не се допускат изображения, носещи обиден или нецензурен характер, уронващи религиозните чувства на вярващите, честта и достойнството на хората и др.
  5. Не се допускат изображения, които могат да се считат за реклама (съдържащи лога, изображения на продукти, търговски марки и търговски марки).

 

Жури: след крайният срок за приемане на заявки, журито ще включва известни представители на Русия и България, работещи в областта на културата и изобразителното изкуство, компетентни специалисти, които са пряко свързани с художественото образование. Председател на журито: Мая Праматарова – кандидат по изкуствоведчески науки, водещ експерт на Българският културен институт в Москва. През годините преподава в университетите в България, Русия, САЩ и Франция.

Резултати от конкурса:Всички изпратени композиции и творби ще бъдат качени на уебсайта на Международна фестивална програма „Приятели на България“ www.festival-bg.comи в социалните мрежи на Фестивален център „Приятели на България“ (Facebook, Instagram.com).
Журито оценява и присъжда на участниците:Дипломи, Диплом на лауреата lll, ll, l степен, “Grand prix”. Всички дипломи се изпращат в електронен вид и по куриер.

 

Период на провеждане: от 15 януари до 30 март 2021 г.

Приемане на заявки, творби и композици от 15.01.2021 г.  до 23:59 ч. 15.03.2021г.

Работата на журито и оценяване:  от 16.03.2021 по 30.03.2021

Оповестяване на участниците и публикации на композициите в социалните мрежи: от 01.04.2021 — 05.04.2021 г.

 

Заплащане:  участието в конкурса се зачита след подаване на заявка.

Такса участие за една конкурсна творба — 5 /пет/ лева.
Заплащането се извършва чрез банков превод до 20.03.2021г.  по следната сметка:

 

Международен фестивален център „ Приятели на България“:
Банка ДСК, BICSTSABGSFIBAN: BG90STSA93001525957850       

 

За изпращане на заявки и обсъждане на възникнали въпроси:

 festival_db@abv.bg
      Тел: 02 987 55 68; 0876 792 833;

      www.festival-bg.com