МЕЖДУНАРОДЕН ОНЛАЙН-КОНКУРС "ИЗКУСТВО БЕЗ ГРАНИЦИ"

II Международен вокално-инструментален онлайн-конкурс «ИЗКУСТВО БЕЗ ГРАНИЦИ»

II Международен вокално-инструментален

 онлайн-конкурс

«ИЗКУСТВО БЕЗ ГРАНИЦИ»  

 

РЕГЛАМЕНТ

ЗАЯВКА

Цели и задачи: В условията на извънредна епидемична обстановка, Международният фестивален център „Приятели на България“ и Международният фестивален център „Успех“ са принудени да продължат конкурсите в онлайн формат. Това ще бъде възможност да подкрепим участниците на колективите и ансамблите, да продължават да се развиват, да се мотивират и да получават компетентно мнение от национални и международни специалисти.

Период на провеждане:  Заявки и видеоматериали се приемат до 23:59 ч. 31 декември 2021 г.

                                             Резултатите ще бъдат обявени до 20 януари 2022 г.

Участие в конкурса могат да приемат колективи, ансамбли, малкиформати, трио, дуетии индивидуални изпълнителиотмузикални школи,школи по изкуствата, центрове, домове и дворци на културата, средни училища, клубни развлекателни центрове, средни и висши учебни заведения, частни школи, ателиета и др.

Номинации:

 1. Хорово пеене.
 2. Вокал– академичен, народен,попи джаз.
 3. Инструментално изпълнителско изкуство.

Програма:Участниците изпълняват свободна програма, която може да включва класически произведения, творби на съвременни композитори, народна музика, поп и джаз.

Възрастови групи:*предучилищна (4-7), *младша (8-10), *средна (11-13),*старша (14-17)

                                   *младежка (18-21), *смесена над (22-34…)

Условия за участие:

 1. Един колектив (хор,оркестър,камерна група) представя програма до 15 мин.
 2. Един участник/участници (соло, дует, трио, малък формат)представя програма до 5 мин.
 3. Видеоматериали на участниците трябва да бъдат достъпни чрез връзка към линк и/или отворени профили, като: Google Drive, Youtube, Yandex Disk, DOX.bg или изпратени на имейл адреса на организационния комитет (festival.bg@abv.bg). Всички видеоматериали трябва да бъдат подписани (име на творбата - номинация - възрастова група). Всички връзки и видеоклипове се изпращат едновременно със заявката за участие.
 4. Не се допуска наличието на видео редактиране и други специални ефекти.
 5. Организационният комитет е наясно струдностите при създаването на нови видеоклипове, поради което се приемат материали, заснети от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2021 г.
  1.  

Такса за участие: Плащането за участие в конкурса става след подаване на заявкаи потвърждение от Организационния комитет за получаванетои.Цени за участие: 

                                                                          соло — 20 лева;

                                                                          дуeт —  20 лева;

                                                                          трио —  20 лева;

                                                                          малък формат(до 6 човека) — 30 лева;

                                                                          камерни ансамбли (до 12 човека) — 30 лева;

                                                                          ансамбъл, хор, оркестър (над13 человек) — 50 лева.

 

Награждаване:

 1. Организационният комитет кани за жури изпълнители, музикантии специалисти в областта на културата и изкуството от България и страни, участници в конкурса. За да се изключи субективността, на членовете на журито се предоставя непълна информация за участниците, посочени в завката, а именно: името на творбата, номинацията и възрастовата група.
 2. По време на конкурснияпреглед журито оценява изпълненията по 10-точкова система. Критерии за оценка: изпълнителски умения; художествено ниво на представената програма; съответствие на репертоара с възрастовите особености на участниците; сценична култура и артистичност.. Оценките се вписват в протокола, въз основа на който се сумират резултатите от конкурса. Според резултатите от конкурса на всяка еднаразглеждана заявка се присъжда една от наградите:"Диплом", "Диплом на лауреат I, II, III степен", Диплом "Grand prix".
 3. Членовете на журито и организационния комитет нямат право да разгласяватрезултатите от конкурсапредиофициалното импубликуване.
 4. Организационният комитет запазва правотоси да публикува пълен списък на колективите– участници и видеоклипове на конкурснитетворби. Подписвайки договорс организационния комитет, ръководителите на колективитесе съгласяват с това условие.Също такапотвърждават съгласието на родителите,на членовете на колективаза публикуване на фото и видео материали в печатни и електронни медии. 
 5. Всички дипломи, заверени с подпис и печат на Организационния комитет, се изпращат в електронен вид на имейл адреса, посочен в заявлението. Желаещите да получат оригинали на дипломите, заплащат пощенските/куриерскитеразходи.

За да участват, ръководителите/родителитетрябва не по-късно от 31 декември 2021 г.

 1. Да попълнятформуляр/заявказа участиевконкурса.  
 2. Да изпратятна организационния комитет (по имейл festival_db@abv.bg) видеоклиповена творбитеили да публикуватвидеоклиповетев отворения профил на, Google Drive, Youtube, Yandex Disk, DOX.bgи предоставятработеща връзка към тях.
 3. Да сключатдоговорза участие в конкурса.(предоставя се от организатора).
 4. Да заплатят такса за участие.

 

Сумата се превежда  чрез банков превод по следната сметка:

Международен фестивален център „ Приятели на България“:

Банка ДСК, BIC: STSABGSF, IBAN: BG90STSA93001525957850

 

За изпращане на заявки и обсъждане на възникнали въпроси:

Дима Труфкин– festival_db@abv.bg

Василена Живкова festival_db@abv.bg

Тел: 02 987 55 680876 792 833;

 www.festival-bg.com