ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

  • Обмен на добри практики - архив
    1. "ПРИКАЗКА ЗА ДОБРОТO" - автор Йорданка Кондева, учител в ЦДГ "Божур", Сливен и участник в семинар-тренинг "Приказкотерапия в детската градина" ► 2....
  • Резултати от конкурси - архив
    Резултати от практическа част на IX Конкурс за специалисти, работещи в извънкаласни и извънучилищни дейности ► Резултати от писмена част на IX Конкурс за специалисти, работещи в...