Галерия

Семинар "Интерактивна образователна среда за възпитание и обучение по безопасност на движението", София /20 - 22.02.2015 г./

img 2766 img 2767 img 2769 img 2773 img 2774 img 2782 img 2783 img 2786 img 2787 img 2788 img 2790 img 2793 img 2795 img 2796 img 2797 img 2799 img 2803 img 2806 img 2807 img 2813 img 2815 img 2817 img 2819 img 2822 img 2823 img 2825 img 2826 img 2827 img 2828 img 2829 img 2831 img 2835 img 2837 img 2839 img 2841 img 2842 img 2843 img 2847 img 2849 img 2850 img 2852  заместник министър