Галерия

Творческа среща "Сред приятели", Черна гора, 2011 г. - настаняване на участниците

montenegro h 10 montenegro h 7 montenegro s 1 montenegro s 2 montenegro s 3 montenegro s 4 montenegro r 4 montenegro r 1 montenegro r 2 montenegro r 3 montenegro r 5 montenegro r 6 montenegro k 3 montenegro k 2 montenegro k 1 montenegro h 1 montenegro h 13 montenegro h 2 montenegro h 3 montenegro h 5 montenegro h 6 montenegro h 8 montenegro h 9 montenegro h 11 montenegro h 12 montenegro h 14 montenegro h 15 montenegro h 16 montenegro h 17 montenegro i 1 montenegro i 2 montenegro i 3 montenegro i 4 montenegro i 6 montenegro i 7 montenegro i 8 montenegro i 9 montenegro i 10 montenegro i 11 montenegro i 12 montenegro i 14 montenegro i 15