Галерия

Хоров фестивал "Съзвездие от таланти", Русия - 2014

horov festival 2014 ru 1 horov festival 2014 ru 2 horov festival 2014 ru 4 horov festival 2014 ru 5 horov festival 2014 ru 6 horov festival 2014 ru 7 horov festival 2014 ru 8 horov festival 2014 ru 9 horov festival 2014 ru 10 horov festival 2014 ru 11 horov festival 2014 ru 12 horov festival 2014 ru 13 horov festival 2014 ru 14 horov festival 2014 ru 15 horov festival 2014 ru 16 horov festival 2014 ru 17 horov festival 2014 ru 18 horov festival 2014 ru 19 horov festival 2014 ru 20 horov festival 2014 ru 21 horov festival 2014 ru 22 horov festival 2014 ru 23 horov festival 2014 ru 24 horov festival 2014 ru 25 horov festival 2014 ru 26 horov festival 2014 ru 27 horov festival 2014 ru 28 horov festival 2014 ru 29 horov festival 2014 ru 30 horov festival 2014 ru 31 horov festival 2014 ru 32 horov festival 2014 ru 33 horov festival 2014 ru 34 horov festival 2014 ru 35 horov festival 2014 ru 36 horov festival 2014 ru 37 horov festival 2014 ru 38 horov festival 2014 ru 39 horov festival 2014 ru 40 horov festival 2014 ru 41 horov festival 2014 ru 42 horov festival 2014 ru 43 horov festival 2014 ru 44