Новини

V Конкурс за работещи в сферата на извънкласната и извънучилищна дейност

Фестивална програма "Приятели на България" отправя покана към работещите с талантливи деца и младежи в направление "Изкуства" в училища, детски градини, извънучилищни звена, частни школи и клубове за участие в петото юбилейно издание на конкурса. Тук ► ще намерите условията за участие.