Новини

Цветан Иванов получи отличие от Председателя на Съвета на Федерациите на ФС на Руската Федерация

Управителят на Международна фестивална програма "Приятели на България"  бе отличен от  Председателя на Съвета на Федерациите на Федералното Събраниие на Руската Федерация за голям принос в развитието на международните и междупарламентарни културни връзки между Русия и България, както и на сътрудничеството между детски творчески колективи на двете страни.

                        

На 25 октомври 2011 г., Цветан Иванов направи презантация на дейността на Фестивална програма "Приятели на България" по време на разширеното заседание на Комисията по въпросите на младежта и туризма към Съвета на Федерациите. Във форума участваха и представители на държавните институции на Кировска област, които обсъдиха развитието на регионални системи за подкрепа на талантливи, надарени деца.

Г-н Иванов запозна присъстващите с актуални въпроси за развитието на културните връзки и сътрудничеството между детски творчески колективи от Русия и България; за участието на изпълнители от различни руски градове и институции в инициативите на "Приятели на България" до този момент, както и за подготовката на фестивалните прояви през 2012 г. Ученици от Детски музикални школи - лауреати на Фестивалната програма представиха също своето творчество.

"Такова проявление на дружеските отношения между нашите страни, можем само да приветстваме - отбеляза председателят на комисията  Владимир Жидких - Ние желаем много деца от различни краища на Русия да участват в Международния фестивал "Приятели на България".

В тази връзка, Комисията по въпросите на младежта и туризма препоръчва на Министерство на образованието и науката на РФ; на Министерство на културата на РФ, както и на местните власти да разгледат възможността лауреати от градски, областни, регионални, републикански творчески конкурси да участват в международните фестивали, организирани от Програма "Приятели на България".