Новини

Партньори и участници за тринадесетото издание на „Приятели на България” в Албена

Проф. Сергей Игнатов – Министър на образованието, младежта и науката:

„…Участието ви тук, доказва резултатите от досегашната работа, обобщава и дава насоки за развитие на извънкласната и извънучилищната дейност, за реализация на новаторското мислене. Така се създават устойчиви условия учениците да се развиват като социално активни граждани…”

„…Уверен съм че ще продължите да работите с ентусиазъм и професионализъм, като се стремите да откривате и развивате потенциала на младото българско поколение…”


Красимир Живков – Областен управител на Софийска област:

„…Оценявайки изключителната Ви заслуга и приноса на положения от Вас труд в работата Ви с талантливите деца и младежи на България в различните извънкласни и извънучилищни форми, обмена на добрия опит на международно ниво, Ви пожелавам много енергия и амбиции, за да продължите да предавате на бъдните поколения българските традиции и култура…”

„…Дълбок поклон на признателност и уважение за всичко, което правите за децата – бъдещето на България!...”


Красимир Станев – Изпълнителен директор на „Албена” АД:

„…Благодарение на Вас Албена отново е сцена за популяризиране на културата, традициите, на таланта и знанията на деца и младежи от България, Русия, Украйна ….”

„…Надявам се, че участниците във фестивала „Приятели на България” ще отнесат по родните си места прекрасни впечатления не само от красотата и богатството на детското творчество, но и много слънце и топли спомени, които да ги връщат още много години в България и в Албена…”


Лидия Лытнева, гр. Липецк ►

Елена  Ильина, гр. Москва  ►

Сдружение "УН при ОУ "Хр. Ботев", с. Самораново ►

И най – голямата награда – благодарностите и аплодисментите на участници и публика ►