Новини

VI Конкурс за работещи в извънкласни и извънучилищни дейности

Шестият конкурс за работещи в извънкласни и извънучилищни дейности и в направление "Изкуства" в детските градини ще се проведе под патронажа на Министъра на образованието, младежта и науката

Партньори са Министерство на образованието, младежта и науката, Синдиката на българските учители  и Националния дворец на децата.

Своята подкрепа обявиха и Областните управители на Софийска област, София /град/ и Добрич, както и г-н Михаил Белчев - директор на Столична библиотека. 

Всички художествени ръководители на вокални групи, танцови, инструментални и театрални състави, диригенти, хореографи и други специалисти, работещи в направление "Изкуства", които искат представят своя успех могат да участват с писмени доклади или в практическата част "Ден на таланта" в КК "Албена". 

Наградите са:

Награда на Управителя на Фестивална програма "Приятели на България" - грамоти и общ награден фонд от 7 500 лв., разпределен във всяка от обявените категории, както следва:

Първа награда – грамота и парична премия от 800 лв., Втора награда - грамота и парична премия от 500 лв; Трета награда - грамота и парична премия от 200 лв.

Награда на Министъра на образованието, младежта и науката:

Специална награда на училище, презантирало разнообразни дейности, разкриващи цялостна политика в развитето на извънкласната дейност и индивидуални грамоти и награди на педагози от училища и извънучилищни педагогически учреждения.

Награда на Председателя на Синдиката на българските учители:

Грамоти и предметни награди за участници в конкурса във всяка категория.

♦ Награда на Областния управител на  Софийска област:

Специална награда на училище или детски комплекс, развиващи ефективна и разнообразна дейност с млади дарования от Софийска област и индивидуални грамоти и плакети за отличени педагози.

Награда на Областния управител на София /град/:

Индивидуални грамоти и предметни награди за отличени педагози от София.

Награда на Областния управител на Добрич:

Грамоти и предметни награди за звена и педагози от Област Добрич.

Награда на Националния дворец на децата:

Грамоти и предметни награди за педагози и звена, развиващи ефективна извънучилищна дейност.

♦ Награда на Столична библиотека:

Грамоти и предметни награди за педагози, ръководители на школи и клубове в областта на художествено слово, театър и литературно творчество.

Условия за участие:

Статут на конкурса 

Организация на практическата част - "Ден на таланта" 

Срокове: 

За участниците в писмената част - краен срок за изпращане на конкурсните материали - 01 март 2013 г. 

За участниците в "Ден на таланта" - краен срок за изпращане на заявки, с приложенията, определени в статута - 01 май 2013 г.

Обявяване на резултатите от писмената част на сайта на Програма "Приятели на България" - до 30 април 2013 г.