Новини

Покана за участие в семинар - гр. София, февруари 2013 г.

Международна фестивална програма "Приятели на България",  с подкрепата на Министерство на образованието, младежта и науката и Синдиката на българските учители организира от 23 до 25 февруари 2013 г.,  в Парк-хотел „Москва“, гр. София квалификационен семинар на тема:

„Сдруженията с нестопанска цел – възможност за подпомагане на извънкласните и извънучилищните дейности“.

По време на семинара ще бъдат обсъдени процедури за създаване и развиване на работещи сдружения в подкрепа на извънкласните и извънучилищни дейности, в т.ч. и училищни настоятелства.

Във форума ще вземат участие:

♦ проф. д-р Емилия Василева - преподавател в СУ "Св. Климент Охридски" и главен редактор на Научно-методическо списание "Педагогика"

„Ценностни аспекти на извънкласните и извънучилищни дейности“;

♦ Ивайло Станиславов - държавен експерт в главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" към МОМН

"Разработване и управление на проекти. Проекти в образованието, финансирани от Европейските фондове." ;

♦ Иван Кънчев – експерт в Синдиката на българските учители

„Успешното и работещо Училищно настоятелство – партньор при развиване на извънкласната и извънучилищната дейност. Привличане на сътрудници и партньори.“;

♦ Цветан Нинов – юрисконсулт на МФП „Приятели на България“

„Правни основи и стъпки за създаване и регистриране на Сдружение с  нестопанска цел“ 

В семинара могат да се включат ръководители на училища, извънучилищни педагогически учреждения, читалища, учители, ръководители на извънучилищни дейности във всички направления и родители. Ще бъдат връчени сертифакти на всеки участник.

Заявилите участие могат да изпратят предварително на festival_db@abv.bg конкретни въпроси, свързани с юридическите процедури за регистрация на сдружение с нестопанска цел. Казусите ще бъдат обощени и ще намерят своя отговор по време на семинара. 

Условия за участие ►