Новини

Квалификационен семинар проведе Програма "Приятели на България" в гр. София

Сдруженията с нестопанска цел - възможност за подпомагане на извънкласните и извънучилищни дейности

От 23 до 25 февруари т.г. в София се състоя обучение-квалификационен семинар за специалисти, работещи в сферата на извънкласната и извънучилищната дейност. Той бе организиран от Международната фестивална програма „Приятели на България“ с подкрепата на Министерство на образованието, младежта и науката и Синдиката на българските учители. Темата „Сдруженията с нестопанска цел - възможност за подпомагане на извънкласните и извънучилищни дейности“ е в отговор на потребност от специфична компетентност, заявена от страна на участниците от проведените пет поредни години конкурси и последвалите семинари в Курортния комплекс „Албена”.

                        

Над 140 бяха участниците в първия по рода си за Международната фестивална програма квалификационен семинар. Сред тях имаше представители на областни и общински администрации - заместник-кметове и директори на дирекции, общински съветници, представители на извънучилищни педагогически заведения и на неправителствени организации, учители, директори, секретари и председатели на училищни настоятелства от цялата страна. В продължение на три дни, участниците обсъждаха актуални теми, споделяха проблеми и търсеха решения, представяха добри практики, свързани с управлението на училищните настоятелства и с усъвършенстването на извънкласните и извънучилищните дейности.

“Темата на нашия семинар е прекрасна, но за да бъде ефективен и траен резултатът, е необходим административен ресурс, какъвто имаме в подкрепата, оказвана ни от Министерството на образованието, младежта и науката и областните управи - каза Цветан Иванов, управител на Програма “Приятели на България”, който откри семинара. - Ние се самофинансираме, самоорганизираме и колегите ни съдействат. Нашата Програма съществува от 14 години, тя става все по-представителна в България, защото при нас работят висококвалифицирани специалисти. Всичко това, което правим с вас, е значимо и има бъдеще. Ние сме готови с нови идеи, готови сме да организираме и провеждаме майсторски класове по различни направления и жанрове със световно-известни специалисти и смятам, че това би имало успех. Проблемът, на който сме се посветили, е вечен и от нас ще има винаги нужда.” Цветан Иванов подчерта, че днес, във времето на високите технологии и неограниченият достъп до всевъзможна информация, повече от всякога е важно и наложително да се полагат усилия за развитието на личността на децата и младите хора. За тази цел са нужни организации, които са независими и работещи.

“Добре работещо сдружение с нестопанска цел, което постига своите цели, може да съществува само когато има партньори, съмишленици, приятели”, каза Ваня Балчева, която запозна участниците в семинара с богатата програма от дейности, включваща фестивали в България, Русия, Черна гора, богат концертен афиш в София, конкурси и семинари.

Министерството на образованието, младежта и науката бе представлявано от Пенка Иванова, директор на дирекция “Достъп до образование и подкрепа на развитието”, която поздрави участниците в семинара. Росица Иванова, заместник-областен управител на София област поднесе поздрави към присъстващите и връчи поздравителен адрес на Цветан Иванов от името на областния управител Красимир Живков. Гости на събитието бяха и композиторът Хайгашод Агасян, народният представител Тодор Георгиев.

                        

По време на семинара Цветан Нинов, юрисконсулт на МФПДТ „Приятели на България“ подробно запозна присъстващите с правните основи и стъпките за създаване и регистриране на Сдружение с нестопанска цел.

„Историческо развитие на училищните настоятелства и мястото им в съвременната образователна система” бе темата, на която беше посветено изложението на Иван Кънчев, главен експерт в Централата на СБУ.  

Ивайло Станиславов, държавен експерт в главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" в МОМН, запозна участниците с практични аспекти на темата: “Разработване и управление на проекти. Проекти в образованието, финансирани от Европейските фондове.”

Проф. д-р Емилия Василева, преподавател в СУ "Св. Климент Охридски", която е главен редактор на научно-методическо списание "Педагогика" и директор на национален център “Хуманна педагогика”, завладя аудиторията с изключителната си лекция на тема: „Ценностни аспекти на извънкласните и извънучилищни дейности“. Тя подчерта, че само знанието с неговата сила да превърне човека в действаща личност има стойност, защото дава криле на човека и изпълва със съдържание и реализация живота му. Тя говори за възможностите да се осмислят извънучилищните и извънкласните дейности чрез ролята на учителя и очерта основните приоритети в тази насока.

                     

Важен акцент в работата на семинара бе представянето на успешни практики и последвалата дискусия. Цеца Георгиева, директор на ОДЗ “Звънче” в столицата, говори за техния опит за привличане на родителите в живота на детското заведение - “Родителски алианс “Благополучие в детската градина” за ефективно и качествено управление на детската градина”.

“Подбор и начална подготовка при обучението с мажоретни танци на деца 5 - 7 години. Мотивация за разширяване и задълбочаване на подготовката чрез участия във фестивали още от ранна детска възраст”, бе темата на презентацията на Галина Ангелова, директор на ОДЗ “Щурче” в гр. Шумен и Марийола Спасова, ръководител на Мажоретен състав, която бе удостоена с отличието “Учител на годината” в едноименния конкурс на СБУ през 2012 г.

За реализирането на програми за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност и за подпомагане на книгоиздаването в община Добрич говори Камелия Койчева, заместник-кмет „Хуманитарни дейности“ в Общината.

За училищното настоятелство, като инициатор и съорганизатор на извънучилищни конкурси, разказа Мария Иванова, Сдружение с нестопанска цел “Училищно настоятелство към Начално базово училище “Михаил Лъкатник, гр. Бургас.,

Миряна Велкова от СОУ “Васил Левски”, гр. Кула направи атрактивна презантация на нестандартните форми на работа в извънкласната дейност в училището.

“Училищното настоятелство - предизвикателства и възможности”, бе темата на презентацията на Валентина Грънчарова, от Сдружение “Училищно настоятелство при ОУ “Христо Ботев” в с. Самораново, община Дупница.

Татяна Петрова от ОУ “Иван Вазов”, гр. Русе сподели успешна формула за включване на ученици и родители в общоучилищния живот.

Присъстващите се запознаха и с работата на училището за родители в  НУ “Св. Паисий Хилендарски”, гр. Банско, представена от Евгения Тренчева.

 “Големите проблеми на малките етикети” бе темата на презантацията на Юлия Кавръкова, ръководител на школа “Гражданско образование” в Общински детски комплекс, гр. Варна.

В края на семинара организаторите и участниците обсъдиха възможности за бъдещи общи проекти и инициативи, и обещаха да се срещнат по време на практическия семинар и другите прояви на "Приятели на България", които предстои да се случат през лятото в Курортен комплекс "Албена" ►

Светла СТРУМИНА, Таня ЛЕОНИДОВА

Вестник "Учителско дело"