Новини

Семинар – тренинг с детски учители се проведе в София

От 07 до 09 декември 2013 г. Фестивална програма „Приятели на България“ проведе квалификационен семинар – тренинг с директори на детски градини и детски учители от цяла България, на тема „Приказкотерапия в детската градина“.

Проф. Емилия Василева от СУ „Св. Климент Охридски“ и Диана Йорданова –психолог и директор на ЦДГ „Здравец“, гр. Тервел ръководиха занятията. Композиторът и изпълнител Хайгашод Агасян представи свои дискове с детски песни, подходящи за предучилищна възраст. 

Много емоционално участниците представиха приказни герои, участваха в създаването на авторска приказка, обсъдиха прилагането на приказкотерапията като начин да се предадат на детето необходимите морални норми и правила; като инструмент на развитие на фантазията, творчеството; като начин за усвояване на основни механизми на търсенето и вземането на решения.

Проявата се проведе с подкрепата на Министерство на образованието и науката. Педагозите бяха поздравени от Пенка Иванова – директор на дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“ и Бойка Калева – старши експерт по предучилищно възпитание в Регионален инспекторат по образование, София.

Цветан Иванов – управител на Фестивална програма „Приятели на България“  обяви седмото издание на Конкурса за специалисти, работещи в извънкласни и извънучилищни дейности в направление „Изкуства“, с награден фонд от 7 500 лв. Конкурсът се провежда под патронажа на Министъра на образованието и науката. Образователното ведомство също ще отличи учебно заведение, представило цялостна политика за развитие на ефективна извънкласна дейност.

От 03 до 05 февруари 2014 г. предстои поредния квалификационен форум за педагози "Етикет и правила на общуване".  Своят опит ще сподели  Анатолий Пазийски -  експерт по дипломатически и практически протокол, стил, етикет и правила на поведение в обществото.