Новини

Обявени са условията за участие в VII Конкурс за специалисти, работещи в извънкласни и извънучилищни дейности

Под патронажа на Министъра на образованието и науката

Фестивална програма "Приятели на България" обяви за седма поредна година Конкурс за специалисти, работещи в извънкласни и извънучилищни дейности в сферата на изкуствата и направление "Изкуства" в детските градини.

Провежда се в партньорство с Министерство на образованието и науката и Националния дворец на децата 

Целта е стимулиране и популяризиране на добри практики и съвременни форми на извънкласна и извънучилищна дейност.

Конкурсът се провежда в две, независими една от друга части - писмена и практическа. Допуска се участие само в една или и в двете.

Наградният фонд включва: 

• 7 500 лв, осигурени от  Фестивална програма “Приятели на България”, разпределени в двете части и за всяка категория, както следва:

Първа награда - грамота и парична премия от 800 лв., 

Втора награда - грамота и парична премия от 500 лв,

Трета награда - грамота и парична премия от 200 лв.

•специални награди (дипломи, грамоти, предметни) от съорганизаторите на конкурса;

Министерство на образованието и науката ще награди училища и извънучилищни педагогически учреждения и техни представители, презантирали разнообразни дейности, и представили дългосрочна ефективна извънкласна дейност.

Регламент за участие ►

Регламент за участие в практическата част в КК "Албена" - "Ден на таланта" ►