Новини

ЧЕСТИТА И УСПЕШНА 2014/2015 УЧЕБНА ГОДИНА

Уважаеми учители,

Скъпи ученици,

Петнадесети септември е тържествен ден, празник за всички нас – ученици, учители и граждани.

Обръщам се към учителите с пожеланието да изпълняват достойно своята мисия и с надеждата, че ще бъдат направени важните стъпки не само за утвърждаване на социалния статус, но и на авторитета на българския учител.

Международната фестивална програма „Приятели на България“ работи за това вече 15 години, заедно със стотици преподаватели, осигурявайки възможност за обмен на идеи и добри практики.

С увереност, че младежта е стратегически ресурс на страната ни и работата с нея трябва да бъде сред основните ни приоритети, специално искам да се обърна към ръководителите на т.нар. извънкласни и извънучилищни дейности. 

Уважаеми колеги, Вие сте призвани да работите за развиване на творческите и креативните способности на децата и учениците в областта на културата, науката и спорта, често без ясно формулирани държавни изисквания и финасиране. Поздравявам Ви за Вашите усилия и професионализъм. Надявам се, че и през новата учeбна година, много от Вас ще участват в конкурсите, семинарите и фестивалите, организирани от Програма „Приятели на България“. Новото издание на конкурса за специалисти, работещи в извънкласни и извънучилищни дейности ще бъде насочено, не само към популяризиаране на Вашия добър опит, но ще акцентира върху визията Ви за ефективна и ползотворна работа с младежта. Като очаквам Вашите смели идеи, Ви желая здраве, сила да ги реализирате и добри партньори!

Скъпи ученици, пожелавам Ви успешна учебна година. Бъдете активни, мечтайте  и трупайте ценен опит!

На добър час!

 

Цветан Иванов 

Управител на Международна фестивална програма "Приятели на България"