Новини

Семинар, посветен на неформалното образование ще се проведе в края на месец ноември

Фестивална програма "Приятели на България", в партньорство с Министерството на образованието и науката организира квалификационен семинар за директори на училища, детски градини и извънучилищни педагогически учреждения, учители и ръководители на извънкласни и извънучилищни дейности, на тема:

"НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ - ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТАЛАНТИТЕ И СПОСОБНОСТИТЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ.

РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ."

От 28 до 30 ноември, в Парк-хотел "Москва", гр. София ще бъде представена Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри от г-жа Емилия Тошева, директор на дирекция "Квалификация и кариерно развитие" в МОН.

Марина Пиронкова, доктор по педагогика, преподавател в Софийския университет "Св. Климент Охридски", автор на изследвания, студии и статии в областта на историята и съвременното състояние на образованието, ще проведе обучение за същността на неформалното образование, ролята му като допълнение на действащата образователна система и работата с неформални групи в и извън училище.

Добри практики ще бъдат споделени от г-жа Пенка Иванова, началник на отдел "Образование, социални дейности, култура и спорт", район "Триадица", Столична община. В работната среща ще участва и Ваня Балчева, главен експерт в отдел "Протокол" на просветното министерство. 

Неформалното образование се развива с изключителни темпове през последните години в Европейския съюз и особено в новоприетите членове на съюза. Това развитие е обусловено от новите социално-икономически условия в нашите страни, от развитието на обществото на знанието и през последното десителетие от принадлежността ни към Европейския съюз.

Основните направления, в които се развива неформалното образование са образованието за възрастни, работата с хора в неравностойно положение, както и основно осъществяването на извънучилищни дейности.

Желаещите да участват в квалификационната форма могат да заявят участие до 13 ноември 2014 г.

Предварителна програма и условия за участие ►

Заявка за участие ►