Новини

ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

Уважаеми  учители, дейци на образованието, кутурата и науката,

Честит празник – 1 ноември –Денят на народните будители! Ден, в който изказваме нашата благодарност и преклонение

пред българските просветители, книжовници, революционери  и свети будители на възраждащия национален дух. 

Нека всяко Ваше начинание бъде стъпка за запазване на историческата ни памет и възпитание в национална гордост!

Бъдете достойни следовници на народните ни будители!