Новини

Награждаване на победителите в Осми конкурс за специалисти, работещи в извънкласни и изънучилищни дейности

Наградите ще бъдат връчени на официална церемония в Министерството на образованието и науката, на 25 март 2015 г., от 14.00 часа, във фоайе "Ротонда" /5 етаж/.

Наградени участници от практическата част на конкурса /Ден на таланта/ ►

Наградени участници от писмената част на конкурса ►