Новини

Резултати от писмена част от VIII Конкурс за специалисти, работещи в извънкласни и извънучилищни дейности

1. Награди на Международна фестивална програма “Приятели на България” – грамоти и предметни награди.

Първа награда:

Сия Стефанова Папазова, учител по театрално изкуство и художествен ръководител на ДЮТ "Златното ключе", Общински детски комплекс - гр. Варна;

Втора награда:

Татяна Савова Йотова, главен учител, СОУ "Христо Ботев" - гр. Айтос, област Бургас;

Екатерина Николаева Средовска, педагогически съветник и учител, 117 СОУ "Св. Св. Кирил и Метой" - гр. Бухово, Столична община;

Трета награда:

Катя Георгиева Божинова, ресурсен учител, Ресурсен център – гр. Ловеч;

Дора Величкова Стоименова и Веселин Стоянов Стоянов, старши учители, 139 ОУ "Захарий Круша" – гр. София;

Поощрения:

Надя Ангелова Цветкова-Филева и Вероника Вескова Петкова, учители в ПГАВТ "А.С. Попов" – гр. София;

Ели Христакиева Грозева, директор на ЦДГ “Деница” – гр. Пловдив и Милена Димитрова Георгиева-Шишкова, учител;

Мая Стоянова Колева, директор на ОУ "Неофит Рилски", гр. Габрово.


2. Награда на Министерството на образованието и науката за представена цялостна, дългосрочна политика за развитие на разнообразни извънкласни дейности – грамоти и предметна награда.

ОУ “Никола Йонков Вапцаров”, гр. Ботевград, Софийска област

Учители, представили дейностите: Христина Ивайлова Димитрова, Лилия Йорданова Костадинова, Незабравка Тодорова Пешева, Славейка Димитрова Калфова.


3. Награди на Областния управител на Софийска област.

Бинка Александрова Георгиева, музикален педагог, НЧ "Елин Пелин 1896" – гр. Елин Пелин;

Тодор Стоименов Цачев, учител по музика, СОУ "Паисий Хилендарски", гр. Златица;

Мая Стефанова Пенчева, директор и Румяна Димитрова Лазарова, възпитател, ОУ “Любен Каравелов”, с. Трудовец.


4. Награди на Националния дворец на децата.

Величка Христозова Велчева, главен учител, ЦДГ №35 "Свобода" – гр. Стара Загора;

Георгина Стефанова Джендова, балетен педагог, НЧ "Цанко Церковски 1946" – гр. София;

Деница Станчева Узунова, старши учител, диригент на хор "Бодра песен" към ОДК – гр. Шумен.


5. Грамоти за участие и достойно представяне:

Мая Георгиева Анастасова, старши учител, СОУ "Св. Константин-Кирил Философ" – гр. Пловдив;

Тодорка Радославова Цонева, старши учител, СОУ "Ангел Каралийчев" – гр. Стражица;

Пенка Маркова Терзиева, директор на Център за работа с деца, гр. Сопот;

Белла Константинова Хараламбова, старши учител, Национално училище по изкуствата "Панайот Пипков" – гр. Плевен;

Снежана Великова Николова, старши възпитател, НУ "Княз Борис I" – гр. Шумен;

Пламена Иванова Цветанова, възпитател, НУ "Иван Вазов" – гр. Враца;

Мария Кирилова Георгиева, старши учител, ЕГ “Гео Милев” – гр. Добрич;

Надя Божидарова Стаменова-Флорова, старши учител, 41 ОУ "Св. Патриарх Евтимий" – гр. София;

Илиян Илиев Докторов, директор на Ученическо общежитие – гр. Ловеч;

Владимир Веселинов Лечев, старши учител, НУ "Илия Рашков Блъсков" – гр. Шумен;

Весислава Иванова Александрова – Иванова, директор на ЦДГ "Светлина" – гр. Трявна;

Павлина Пенева Вълева, старши учител, ЦДГ №10 "Слънце" – гр. Бургас;

Магдалена Симеонова Маркова, старши учител, ОДК – гр. Варна;

Маргаритка Йорданова Шишкова, старши учител, ОДК – гр. Варна;

Юлия Стефанова Недева, старши учител, ОДК – гр. Варна;

Долорес Йорданова Коева, помощник-директор, ОДК – гр. Варна;

Даниела Копчева Делчева, главен учител, ОУ “Любен Каравелов” – гр. Хасково;

Веселина Стефанова Владимирова, старши учител, ПГ по ЛПС  - гр. Свищов;

Анна Димитрова Георгиева, директор на ЦДГ 32 "Дружба" – гр. Шумен;

Александър Господинов  и Марияна Станчева Маркова, учители в ОУ "Отец Паисий" – гр. Силистра.


Наградите по т. 1, 2, 3 и 4 ще бъдат връчени на 25 март 2015 година на официална церемония в Министерството на образованието и науката.

Грамотите по т. 5 ще бъдат изпратени на отличените педагози чрез съответния Регионален инспекторат по образованието.


Комисия:

Председател - Грета Ганчева, директор на Дирекция "Достъп до образование и подкрепа на развитието", МОН;

Членове:

Ваня Балчева, Международна фестивална програма "Приятели на България";

Мари Агасян, Международна фестивална програма "Приятели на България";

Тотка Иванова, държавен експерт, дирекция "Достъп до образование и подкрепа на развитието", МОН;

Татяна Досева, директор на Националния дворец на децата.