Новини

Резултати от IX Конкурс за специалисти, работещи в извънкласни и извънучилищни дейности - писмена част

НАГРАДИ НА МЕЖДУНАРОДНА ФЕСТИВАЛНА ПРОГАРАМА „ПРИЯТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ”

/грамоти и предметни награди/

Първа награда - Ася Иванова Кулева, старши учител, МГ "Баба Тонка", гр. Русе

„За измитите картофи или Как да развиваме социалните умения и социалната интелигентност на учениците”

Втора награда - Мая Стоянова Колева, директор на ОУ "Неофит Рилски", гр. Габрово

„Добри практики за работа в извънкласни/извънучилищни дейности. Въвеждане на иновации в извънкласните дейности чрез интегриране на учебния материал в изобразителна дейност.”

Виктория Василева Петрова- ръководител на клуб "Приказен свят вълшебник", ОУ "Неофит Рилски", гр. Габрово

„Вълшебства пред завеса - труд и вълнение зад завеса.”

Трета награда - Мария Кирилова Георгиева, старши учител, ЕГ „Гео Милев”, гр. Добрич

„Развиване на творчество, креативност и естетичност в извънкласна форма по графичен дизайн”

Поощрение - Нина Иванова Пацева, директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Стрелци, област Пловдив

„Извънкласните дейности в училище - важен фактор за подобряване на учебно-възпитателния процес”

Специални награди:

За представен руски педагогически опит:

Оксана Анатольевна Крутьева, диригент на Представителен хор "Капель" към  ДК „Мечта”, Селятино, Московска област

„Работа с детским хором”

За представени ефективни идеи за развитие на Детско-юношеско, спортно творческо движение:  

Маргарита Василева Донева, старши учител, 17.СОУ "Дамян Груев", гр. София

„СБГД "Юнак" - Минало, настояще, бъдеще”

За представени добри практики за работа с ученици от училище по изкуствата:

Диана Русева Кирова, главен учител, НУИ "Панайот Пипков", гр. Плевен

„Добри практики за работа в извънкласни/извънучилищни дейности. Оперетата "Щурец и мравки" от Панайот Пипков”


НАГРАДИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

/грамоти и предметни награди/

ЦДГ „Деница”, гр. Пловдив за разнообразни и ефективни дейности в направление „Изкуства”

Ели Христакиева Грозева, директор и Милена Георгиева – Шишкова, старши учител

„Фотография за малчугани”

Десислава Томчева Николова, учител

„Добри практики, форми и модели на взаимодействие между съвременната детска градина и родителската общност”

Соня Георгиева Робева, старши учител

„Минипроект "Растем здрави и силни" - форма на личностно усъвършенстване на деца, родители, учители в социалното взаимодействие в детската градина”

СОУ "Христо Ботев", гр. Айтос, област Бургас - за ефективни извънкласни дейности

Татяна Савова Йотова, главен учител

„Деца възпитават деца чрез изкуството или: да разширим периметъра на творческите изяви, заявявайки активна гражданска позиция.”

Общински детски комплекс, гр. Пловдив – за ефективна и качествена извънучилищна дейност

Снежка Милчева Донева, старши учител, музикален педагог

Димитър Добромиров Донев, старши учител, корепетитор 

„Песента - средства и методи за нейното овладяване чрез работа в екип”


НАГРАДИ НА НАЦИОНАЛНИЯ ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА

/грамоти и предметни награди/

Свилена Дечева Дечева, старши учител, ЦРД, гр. Разград

„Как да пеем умно - Добри практики в Център за работа с деца гр. Разград”

Анета Димитрова Драгнева – Данаилова, директор на ОДК, гр. Поморие

„Как се организира фестивал /"Корабът на изкуствата"-Поморие/”

Надежда Панайотова Шипкова, младши учител, ОДК, гр. Варна

„Практики за повишаване на креативността в извънкласни форми на обучение по фотография”

Ангел Атанасов Минчев, учител по дърворезба, ОДК, гр. Шумен

„Добри практики за работа в извънучилищни дейности. Единадесет години школа "Дърворезба" в Общинския детски комплекс Шумен”


НАГРАДИ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Магдалина Валентинова Тенекева, старши учител, СОУ "Христо Ботев", гр. Ихтиман

Иван Райчов Тенекев, старши учител, СОУ "Христо Ботев", гр. Ихтиман

„Великденската обредност в Ихтиман”

Габриела Стоянова Йорданова, учител, ОДК, гр. Ихтиман

„Добри практики за работа в извънкласни/извънучилищни дейности”


Наградите ще бъдат връчени през месец април в министерството на образованието и науката. Организаторите ще уведомят допълнително наградените участници.


Програма „Приятели на България” удостоява с грамоти за участие и достойно представяне /ще бъдат връчени чрез съответните Регионални инспекторати по образованието/:

Магдалена Петрова Телиева, преподавател по руски език, Център за извънучилищно обучение, гр. Пловдив

„Я живу здесь - Интегрирана извънучилищна дейност по руски език и околен свят”

Пламена Иванова Цветанова, старши възпитател, НУ „Иван Вазов”, гр. Враца

„Повишаване физическата дееспособност в начална училищна възраст чрез извънкласни и извънучилищни форми”

Росица Георгиева Стратиева, ръководител на КАФК "Наследници на Орфей", ОДК „Малкият принц”, гр. Тервел

„Театърът - забава и училище”

Снежана Великова Николова, старши възпитател, НУ "Княз Борис I", гр. Шумен

„Шарен здравен свят”

Владимир Веселинов Лечев, старши учител, НУ "И.Р. Блъсков", гр. Шумен

„Преодоляване на агресия посредством свирене с музикалния инструмент устна хармоника”

Ваня Танчева Господинова, учител, СОУ "Гео Милев", Раднево, област Стара Загора

„Добрите практики за работа в извънкласни дейности”

Анна Колева Царева, старши учител, СОУ "Св. Седмочисленици", гр. Пловдив

Борислав Николов Кабуров, старши учител, СОУ "Св. Седмочисленици", гр. Пловдив

Георги Атанасов Чебишев, старши учител, СОУ "Св. Седмочисленици", гр. Пловдив

„Театърът и училището или "играещият човек". Добра практика за работа в извънкласни дейности”

Мирянка Атанасова Найденова, ръководител на детска театрална школа, ЦДГ „Слънце”, гр. Смолян

„Театрална игра - похвати за придобиване на знания и развиване креативност”

Розалия Христова Нанкова, старши учител, СОУ "Вичо Грънчаров", гр. Горна Оряховица

„Добри практики за работа в извънкласни/извънучилищни дейности”

Пенка Маркова Терзиева, директор на ЦРД, гр. Сопот

„Добри практики в Център за работа с деца в Сопот”

Тодорка Радославова Цонева, ръководител на литературен клуб, ОДК, гр. Стражица

„Добри практики за работа в извънучилищни дейности (за работата в Литературен клуб "Пегас(чета)" към ОбДК, гр. Стражица”

Павлина Пенева Вълева,старши учител, ЦДГ №10 "Слънце", гр. Бургас

„Творческият проект в детската градина”

Даниела Цветанова Вълова, старши учител, Център за ученическо техническо и научно творчество, гр. Плевен

„Откровено за съкровеното”

Росица Тодорова Богословова, старши учител, 5.СОУ "П.Р. Славейков", гр. Перник

„Създаване на музикално сърце на 5.СОУ - група "Славееви гласове" - добри практики за извънкласни и извънучилищни дейности”

Долорес Йорданова Коева, помощник-директор, ОДК, гр. Варна

„Пътуващият човек”

Маргаритка Йорданова Шишкова, старши учител, ОДК, гр. Варна

„Кукленото изкуство – магия на детството”

Магдалена Симеонова Маркова, старши учител, ОДК, гр. Варна

„Моята визия за ролята на извънучилищната дейност за професионалното ориентиране на младите хора”

Ева Станимирова Бакалова, главен учител, ПГИ"Карл Маркс", гр. Смолян

„Добри практики на клуб по екология "Силивряк"

Галина Иванова Колева, старши учител, НУ "Димитър Благоев", гр. Стара Загора

„Мажоретен състав - извънкласна форма на работа с деца в НУ”

Стойна Стоянова Илиева, старши учител, ПГИ "Д-р Иван Богоров", гр. Варна

„Вдъхновени от природата, емоционално заредени, създаваме творчество и красота”

Пролет Кирякова Кирякова,музикален педагог, ОДЗ №2 "Звездица Зорница", гр. Бургас

„Слушане и възприемане на инструментална музика”

Станислава Иванова Чернева, учител по музика, ОДЗ №2 "Звездица Зорница", гр. Бургас

„Из моята практика като вокален педагог в предучилищна възраст (4-7 годишни) и продължение на развитие на вокално-певческите умения в училищна възраст на учениците (8-18 годишна възраст)”

Виолета Русева Янкова, старши учител, ОДК "Малкият принц", гр. Тервел

„Народните обичаи, обреди и вярвания в Община Тервел, пресъздадени от децата в Школата по изобразително и приложно изкуство”

Стойка Жекова Маринова, ръководител на клуб, ОДК "Малкият принц", гр. Тервел

„По следите на един паметник”

Сия Стефанова Папазова, учител, ОДК, гр. Варна

„Детско-юношеският театър "Златното ключе" при ОДК Варна - създател на творци в полето на българската култура (от любителското към професионалното)”


Резултатите са определени от комисия:

Председател: Грета Ганчева – директор на дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието”, МОН

Членове:                   

1. Ваня Балчева – Международна фестивална програма „Приятели на България"

2. Мари Агасян – Международна фестивална програма „Приятели на България"

3. Дима Иванова – Международна фестивална програма „Приятели на България"

4. Татяна Досева – Директор на Националния дворец на децата

5. Тихозар Кръстев – младши експерт, дирекция „ДОПР”, МОН


Програма "Приятели на България" благодари на всички участници за отговорното участие и достойно представяне и им пожелава много творчески успехи!

Надпреварата продължава на 25 и 26 март 2016 г. с практическата част на конкурса - "Ден на таланта".