Новини

Цветан Иванов е избран за член на Съвета на настоятелите на НМА

С Решение от 13.11.2008 г. на Академичния съвет на Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”, управителят на Сдружение "МФПДТ „Приятели на България” Цветан Иванов е избран за член на Съвета на настоятелите на висшето училище.

Седемчленният съвет включва личности с активна обществена позиция, които ще изпълняват безвъзмездно задълженията си, определени с чл. 35 а от Закона за висшето образование, като:

  • Подпомагат осъществяването на ефективно и прозрачно управление за предоставяне на качествено образование;
  • Дават становища по основни въпроси, свързани с развитието на висшето училище, правилника и мандатната програма, броя на приеманите студенти и докторанти, размера на таксите, управлението на бюджета;
  • Предлагат учредяването на стипендии и условията за получаването им.

Пет от настоятелите са номинации на Ректора на НМА „Проф. Панчо Владигеров”, а двама – съответно на Министъра на образованието и науката и на Студентския съвет.

Избирането на г- н Цветан Иванов в Съвета на настоятелите е естествен резултат и признание за дългогодишната дейност на  Програма „Приятели на България” за развитие на таланта и дарованията на децата и младежите в областта на изкуствата  и за доброто сътрудничество с Национална музикална академия.