За програмата

 • 2016-07-13 Информация за Фестивална програма "Приятели на България"
  Международна фестивална програма „Приятели на България” е регистрирана в България като Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, с представителство в гр. Москва.   Сдружението е  вписано  като културна организация в регистъра на Министерство на...
 • 2016-01-29 Регистрационно удостоверение - Министерство на културата - Р България
  Международна фестивална програма „Приятели на България” е вписана като културна организация  в регистъра на Министерство на културата - Р България, съгласно чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата. Удостоверение  >>>...
 • 2016-01-15 Патент "Приятели на България"
  Регистрационно свидетелство (патент)   "Приятели на България"  >>> Регистрационно свидетелство (патент)   "Приятели на България"  >>>
 • 2016-01-15 Патент "Маестро Захари Медникаров"
  Регистрационно свидетелство (патент)  "Маестро Захари Медникаров"  >>> Регистрационно свидетелство (патент)  "Маестро Захари Медникаров"  >>>...
 • 2015-01-30 Поздравителни адреси и писма от партньори, приятели и участници
  Президент на Република България, 2009 г. ► ; 2004 г. ► Председател на Съвета на Федерациите на ФС на Руската Федерация, 2011 ► Първи заместник - председател на Съвета на Федерациите на Федералното събрание на Руската Федерация, 2011 г. ► Председател на Комисията по...