Видео

Хоров фестивал "Съзвездие от таланти", Русия - февруари 2013
Хоров фестивал "Съзвездие от таланти", Русия - февруари 2013
Хоров фестивал "Съзвездие от таланти", Русия - февруари 2013
Хоров фестивал "Съзвездие от таланти", Русия - февруари 2013
ХІІІ Фестивал "Приятели на България" - Албена, 2012
< - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - >