Очакваме Ви на нашите мероприятия!

Обадете ни се на телефон:

 +359 2 987 55 68, +359 876 792 833


Последвайте ни във Facebook:"МФЦ - ПРИЯТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ" ООД

Е БЕНЕФИЦИЕНТ по процедура BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020