ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

"Извънкласни и извънучилищни дейности – обмен на успешен педагогически опит", 19-22. 06. 2015 г.

Практически семинар за директори и учители от училища, извънучилищни педагогически учреждения, детски градини и ръководители на състави, клубове в читалища и частни школи

Организатор: Международна фестивална програма „Приятели на България“, в партньорство с Министерството на образованието и науката

Период на провеждане: 19 – 22 юни 2015 г.

Място на провеждане: Курортен комплекс „Албена”, конферентна зала в Театър „Албена”     


Програма:

19. 06. 2015 петък

Пристигане, настаняване и регистрация на участниците

Откриване на семинара; Програми за развитие на извънкласната и извънучилищна дейност и актуални промени в нормативната база - представител на Министерството на образованието и науката. Презентации на добри практики от участници в семинара.

20. 06. 2015 събота

Презентации на добри практики от участниците в семинара. Дискусии.

I Фестивал за педагози „Творчески пориви”

21. 06. 201неделя

Презентации на добри практики от участниците в семинара. Дискусии.

Фестивал за педагози „Творчески пориви”

22. 06. 2015 понеделник

Обобщаване на становища и предложения. Връчване на сертификати.