ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

"Етикет, протокол и правила на поведение в обществото" - 04, 05 юни 2015 г.

Квалификационен семинар за директори и учители от училища и детски градини от Софийска област

Организатори: Регионален инспекторат по образованието, София - област и 

                           Международна фестивална програма „Приятели на България“

Период на провеждане: 04 – 05 юни 2015 г.

Място на провеждане: гр. София, Парк – хотел „Москва“, зала „Киев”


Лектори:

Анатолий Пазийски – началник на отдела „Дипломатически протокол” в Министерството на външните работи на Р България, дипломат от кариерата, експерт по дипломатически и практически протокол, стил, етикет и правила на поведение в обществото, дългогодишен ръководител на отдел „Вътрешен протокол и церемониал” в Администрацията на президента

Владимир Грънчаров – началник на отдел „Протокол” в Министерството на образованието и науката