ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

"Рискова среда за сигурност",12 - 13 февруари 2016 г.

Квалификационен семинар за специалисти, работещи в системата на средното образование         

Организатори:

Център за обучение и квалификация

Фондация "Национална и международна сигурност"

Международна фестивална програма "Приятели на България"                                                

Период на провеждане:   12 - 13 февруари 2016 г. /16 учебни часа/

Място на провеждане:      Парк – хотел "Москва", гр. София                                                                                                                                                                               


Лектори:

Проф. д-р Стефан Мичев, преподавател в УниБИТ, професор по национална сигурност. Автор на повече от 50 доклади, статии, студии, учебни помагала, учебници и монографии.

Доц. д-р Тодор Трифонов, преподавател в Академията на МВР, доцент по национална сигурност.Председател на управителния съвет на фондация „Национална и международна сигурност”.

Проф. д-р Юрий Търкаланов, дългогодишен преподавател в Академията на МВР, преподава в магистърски и докторски програми в СУ "Св. Кл. Охридски" и УНСС. Автор на публикации по разузнавателен анализ, стратегически анализ и вътрешна сигурност. 


За изпращане на заявки и обсъждане на възникнали въпроси:

Ваня Балчева

balcheva@festival-bg.com, festival_db@abv.bg

Тел: 02 987 55 68