МЕЖДУНАРОДЕН ОНЛАЙН-КОНКУРС "ИЗКУСТВО БЕЗ ГРАНИЦИ"

II МЕЖДУНАРОДЕН ОНЛАЙН-КОНКУРС ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

II Международен онлайн-конкурс по изобразително изкуство

«ИЗКУСТВО БЕЗ ГРАНИЦИ»

 

РЕГЛАМЕНТ

ЗАЯВКА

 

Тема на конкурса: «Нашият свят е един и неделим».   

Цели и задачи на конкурса:

 - развитие на идеята за единството на природната среда и човешката цивилизация по примера на културното и историческото наследство на всяка страна;

- развитието на познавателната дейност и мисленето, способността за анализиране, изразяване на мнение чрез изобразителното изкуство;

- активизиране на творческия потенциал на деца и младежи от различни страни в областта на изобразителното изкуство в съвременната информационна и комуникационна среда;

- предоставяне на възможност за демонстриране и популяризиране на нови произведения на изкуството;

- получаване на компетентна оценка от независими международни експерти;

- предоставяне на възможност за подпомагане на мотивацията на участниците за продължаване на занятията.

 

Период на провеждане:Приемане на заявки и творби до 23:59 ч. 20 февруари 2022 г.

                                         Резултатите ще бъдат обявени до 14 март 2022 г.

Участие в конкурса могат да приемат: възпитанници на детски художествени школи, художествени отделения на детски школи по  изкуствата, центрове за личностно и творческо развитие, частни художествени школи, държавни образователни институции, художествени центрове, кръжоци и др..

Номинации: Приемат се творби от всякакъв стил и жанър на изобразителното изкуство (пейзаж, интериор, натюрморт, портрет), изпълнени с различна техника (акварел, гуаш, акрил, масло, молив, пастел, и др.) в следните номинации: 

            -живопис;

            -графика;

            -рисунка.

Възрастови групи:    -младша (до 9);

                                        -средна (10-14);

                                        -старша (15-18);

                                        - младежка (до 25);

                                       - възрастна (от 26).

Условия на участието:

 1. Творбите се приемат само в електронен вид (снимки или файлове във формат JPG, с размер не повече от  5 МБ).
 2. Всеки участник може да участва в конкурсас неограничено количество творби. Всяка една предполага отделна заявка.
 3. Към конкурса не се допускат творби с лошо качество (не фокусирани, затъмнени и др.) както и наличието на монтаж и други специални ефекти.
 4. Не се допускат изображения, носещи обиден или нецензурен характер, уронващи религиозните чувства на вярващите, честта и достойнството на хората и др.
 5. Не се допускат изображения, които могат да се считат за реклама (съдържащи лога, изображения на продукти, търговски марки и търговски марки).

 

Награждение на участниците:

 1. Организационният комитет кани за жури компетентни специалисти, от България и страни, участници в конкурса, работещи в областта на изобразителното изкуство, имащи непосредствена връзка с художествено образование, култура и изкуство.
 2. По време на конкурсния преглед журито оценява изпълненията по 10-точкова система. Оценките се вписват в протокола, въз основа на който се сумират резултатите от конкурса.
 3. Според резултатите от конкурса на всяка една разглеждана заявка се присъжда една от наградите: "Диплом", "Диплом на лауреат I, II, III степен", Диплом "Гран при".
 4. Членовете на журито и организационния комитет нямат право да разгласяват резултатите от конкурса преди официалното им публикуване.
 5. Организационният комитет си запазва правото да публикува пълен списък участниците и тяхните конкурсните творби. Ръководителите на колективите, подписвайки договор с организационния комитет, се съгласяват с това условие и потвърждават съгласието на родителите, за публикуване на фото и видео материали в печатни и електронни медии.
 6. Всички дипломи, заверени с подпис и печат на Организационния комитет, се изпращат в електронен вид на имейл адреса, посочен в заявлението. Желаещите да получат оригинали на дипломите, заплащат пощенски/куриерски разходи.

 

Резултати от конкурса: Всички заявени творби ще бъдат публикувани на сайта на Международен фестивален център „Приятели на България” festival-bg.com и в социалните мрежи центъра (Facebook, Instagram.com). Организационният комитет си запазва правото да организира изложба на най-добрите творби.

 

Заплащането за участие в конкурса се извършва след подаване на заявката и получаване на известие от организатораза получаването й.

Такса участие за една конкурсна творба  — 10 /десет/ лева.

 

За да участват, ръководителите/родителите трябва не по-късно от 20 февруари 2022 г.

 1. Да попълнятформуляр за участиевконкурса.  
 2. Да изпратятна организационния комитет (по имейл festival_db@abv.bg)творбите.
 3. Да заплатят такса за участие.

Сумата се превежда  чрез банков превод по следната сметка:

Международен фестивален център „ Приятели на България“:

Банка ДСК, BIC: STSABGSF, IBAN: BG90STSA93001525957850

 

За изпращане на заявки и обсъждане на възникнали въпроси:

Дима Труфкин– festival_db@abv.bg

Василена Живкова festival_db@abv.bg

Тел: 02 987 55 680876 792 833;

 www.festival-bg.com