МЕЖДУНАРОДЕН ОНЛАЙН-КОНКУРС "ИЗКУСТВО БЕЗ ГРАНИЦИ"

II Международен танцов онлайн-конкурс «ИЗКУСТВО БЕЗ ГРАНИЦИ»

II Международен танцов онлайн-конкурс

«ИЗКУСТВО БЕЗ ГРАНИЦИ»

 

РЕГЛАМЕНТ

ЗАЯВКА

Цели и задачи: В условията на извънредна епидемична обстановка, Международният фестивален център „Приятели на България“ и Международният фестивален център „Успех“ са принудени да продължат конкурсите в онлайн формат. Това ще бъде възможност да подкрепим участниците на колективите и ансамблите, да продължават да се развиват, да се мотивират и да получават компетентно мнение от национални и международни специалисти

Период на провежданеЗаявки и видеоматериали се приематдо 23:59 ч. 31 декември2021 г.

                                            Резултатите ще бъдат обявени до 20 януари 2022 г.

Участие в конкурса могат да приемат:танцовигрупи, ансамбли, малки форми, триа, дуети и индивидуални изпълнители от школипо изкуствата, центрове, домове и дворци на културата, средни училища, клубни развлекателни центрове, средни и висши учебни заведения, частни танцовишколи, ателиета и др.

Номинации:   

 • класически танц,
 • народен танц,
 • съвременен танц,
 • естраден танц,
 • стилизиран танц,
 • спортен танц,
 • уличен танц,
 • акробатичен танц,
 • детски сюжетен танц (запредучилищнавъзрастовагрупа).

Възрастовигрупи:  *предучилищна(4-7), *младша(8-10), *средна(11-13),*старша(14-17)

                                         *младежка(18-21), *смесена над(22-34…)     

Условия за участие:

 1. Участниците (соло, дует, трио, малък формат, ансамбъл, колектив) в една възрастова група показват до 2 изпълнения в избраната номинация в своята възрастова група.

 2. Участниците могат да заявятсвоето участиев няколко номинации, които се заплащат отделно на една и съща цена.

 3. Видеоматериали на участниците трябва да бъдат достъпни чрез връзка към линки/или отворени профили, като: Google Drive, Youtube, Yandex Disk, DOX.bgили изпратени на имейл адреса на организационния комитет (festival.bg@abv.bg). Всички видеоматериали трябва да бъдат подписани (имена творбата- номинация - възрастова група). Всички връзки и видеоклипове се изпращат едновременно със заявката за участие.

 4. Не се допуска наличието на видео редактиране и други специални ефекти.

 5. Организационният комитет е наясно струдностите при създаването на нови видеоклипове, поради което се приемат материали, заснети от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2021 г.Такса за участие: Плащането за участие в конкурса става след подаване на заявкаи потвърждение от Организационния комитет за получаванетои.Цени за участие: 

                                                                          соло — 20лева;

                                                                          дует —  20лева;

                                                                          трио —  20лева;

                                                                          малък формат(до 6 човека) — 30лева;

                                                                          ансамбъл, колектив (над6 човека) — 50лева;

Награждаване научастниците:

 1. Организационният комитет кани за жури тацьори, хореографи и специалисти в областта на културата и изкуството от България и страни, участници в конкурса. За да се изключи субективността, на членовете на журито се предоставя непълна информация за участниците, посочени в завката, а именно: името на творбата, номинацията и възрастовата група.

 2. По време на конкурснияпреглед журито оценява изпълненията по 10-точкова система. Критерии за оценка: идея, тема, драматично решение, хореографски образи, изразни средства, съчетаване на музика и танц, костюми, реквизит, ниво на изпълнителска техника, физическа подготовка на участниците, актьорска изразителност, съвпадение на сценичния образ и характер на танца, сценичната култура. Оценките се вписват в протокола, въз основа на който се сумират резултатите от конкурса. Според резултатите от конкурса на всяка еднаразглеждана заявка се присъжда една от наградите:"Диплом", "Диплом на лауреат I, II, III степен", Диплом "Grand prix".

 3. Членовете на журито и организационния комитет нямат право да разгласяватрезултатите от конкурсапредиофициалното импубликуване.

 4. Организационният комитет запазва правотоси да публикува пълен списък на колективите– участници и видеоклипове на конкурснитетворби. Подписвайки договорс организационния комитет, ръководителите на колективитесе съгласяват с това условие.Също такапотвърждават съгласието на родителите,на членовете на колективаза публикуване на фото и видео материали в печатни и електронни медии. 

 5. Всички дипломи, заверени с подпис и печат на Организационния комитет, се изпращат в електронен вид на имейл адреса, посочен в заявлението. Желаещите да получат оригинали на дипломите, заплащат пощенските/куриерскитеразходи.

 

За да участват, ръководителите/родителитетрябва не по-късно от 31 декември 2021 г.

 1. Да попълнятформуляр/заявказа участиевконкурса.  

 2. Да изпратятна организационния комитет (по имейл festival_db@abv.bg) видеоклиповена творбитеили да публикуватвидеоклиповетев отворения профил на, Google Drive, Youtube, Yandex Disk, DOX.bgи предоставятработеща връзка към тях.

 3. Да сключатдоговорза участие в конкурса.(предоставя се от организатора).

 4. Да заплатят такса за участие.

 

Сумата се превежда  чрез банков превод по следната сметка:

Международен фестивален център „ Приятели на България“:

Банка ДСК, BIC: STSABGSF, IBAN: BG90STSA93001525957850

 

За изпращане на заявки и обсъждане на възникнали въпроси:

Дима Труфкин– festival_db@abv.bg

Василена Живкова festival_db@abv.bg

Тел: 02 987 55 680876 792 833;

 www.festival-bg.com