Новини

Наска Ангелова от Обединени Ученически Общежития, гр. Хасково - "Заедно в мечтите"

Наска Ангелова е помощник - директор на Обединени ученически общежития, гр. Хасково.

Носител е на Специалната награда на Националния дворец на децата от Пети конкурс за специалисти, работещи в извънкласни и извънучилищни дейности.

През 2013 г. е удостоена с Почетното отличие "Неофит Рилски" на Министерство на образованието, младежта и науката за дългогодишна, цялостна и високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета.

 

 

 

 

ПРЕЗАНТАЦИЯ  НА  ДЕЙНОСТТА  НА  ОБЕДИНЕНИ  УЧЕНИЧЕСКИ  ОБЩЕЖИТИЯ - ГР. ХАСКОВО ►