Новини

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА СЛУЖИТЕЛИ НА РИОСВ - СОФИЯ

От 19 до 20 януари 2017 година, “Център за обучение и квалификация” проведе първия за тази година обучителен семинар за служители на РИОСВ – София, на тема: “Бизнес етикет и протокол. Протокол в държавната администрация. Етикет и правила на поведение в обществото.”, с лектор - Анатолий Пазийски, началник на отдел  “Дипломатически протокол” в Министерството на външните работи на Република България, експерт по дипломатически и практически протокол, стил, етикет и правила на поведение в обществото.

Особен интерес и оживление предизвикаха практическите занятия, където г-н Пазийски демонстрира своя атрактивен стил на преподаване и богат опит на дипломат от кариерата.

Инж. Ирена Петкова, директор на РИОСВ – София, изрази своето удовлетоворение от съвместната работа при организацията на обучението. Тя подчерта, че то е преминало при отлични условия и високо организационно ниво.

   


Референция от инж. Ирена  Петкова - директор на РИОСВ - София