Новини

ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

                                                                                                                                                          

     „МФЦ – ПРИЯТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ“ ООД Е БЕНЕФИЦИЕНТ ПО процедура BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 с проектно предложение № BG16RFOP002-2.073-8907. 

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.
 
Бенефициент: „Международен фестивален център – Приятели на България“ ООД
 
Обща стойност: 10 000 лв., от които 8500 лв. европейско и 1500 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 20.08.2020 г.

Край: 20.11.2020 г.