За програмата

II Международен танцов онлайн-конкурс «ИЗКУСТВО БЕЗ ГРАНИЦИ»

РЕГЛАМЕНТ Цели и задачи: В условията на извънредна епидемична обстановка, Международният фестивален център „Приятели на България“ и Международният фестивален център „Успех“ са принудени да продължат конкурсите в онлайн формат. Това ще бъде възможност да подкрепим участниците на колективите и ансамблите, да продължават да се развиват, да се мотивират и да получават компетентно мнение от национални и международни специалисти Период на провеждане: Заявки и видеоматериали се приемат до 23:59 ч. 31 декември 2021 г. Резултатите ще бъдат обявени до 20 януари 2022 г. Участие в конкурса могат да приемат: танцови групи, ансамбли, малки форми, триа, дуети и индивидуални изпълнители от школи по изкуствата, центрове, домове и дворци на културата, средни училища, клубни развлекателни центрове, средни и висши учебни заведения, частни танцови школи, ателиета и др. Номинации:  класически танц,  народен танц,  съвременен танц,  естраден танц,  стилизиран танц,  спортен танц,  уличен танц,  акробатичен танц, детски сюжетен танц (за предучилищна възрастова група). Възрастови групи:  предучилищна (4-7),  младша (8-10), средна (11-13),старша (14-17)  младежка (18-21),  смесена над (22-34…) Условия за участие: 1. Участниците (соло, дует, трио, малък формат, ансамбъл, колектив) в една възрастова група показват до 2 изпълнения в избраната номинация в своята възрастова група. 2. Участниците могат да заявят своето участие в няколко номинации, които се заплащат отделно на една и съща цена. 3. Видеоматериали на участниците трябва да бъдат достъпни чрез връзка към линк и/или отворени профили, като: Google Drive, Youtube, Yandex Disk, DOX.bg или изпратени на имейл адреса на организационния комитет (festival.bg@abv.bg). Всички видеоматериали трябва да бъдат подписани (име на творбата - номинация - възрастова група). Всички връзки и видеоклипове се изпращат едновременно със заявката за участие. 4. Не се допуска наличието на видео редактиране и други специални ефекти. 5. Организационният комитет е наясно с трудностите при създаването на нови видеоклипове, поради което се приемат материали, заснети от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2021 г. Такса за участие: Плащането за участие в конкурса става след подаване на заявка и потвърждение от Организационния комитет за получаването и. Цени за участие: соло — 20 лева; дует — 20 лева; трио — 20 лева; малък формат (до 6 човека) — 30 лева; ансамбъл, колектив (над 6 човека) — 50 лева; Награждаване на участниците: 1. Организационният комитет кани за жури тацьори, хореографи и специалисти в областта на културата и изкуството от България и страни, участници в конкурса. За да се изключи субективността, на членовете на журито се предоставя непълна информация за участниците, посочени в завката, а именно: името на творбата, номинацията и възрастовата група. 2. По време на конкурсния преглед журито оценява изпълненията по 10-точкова система. Критерии за оценка: идея, тема, драматично решение, хореографски образи, изразни средства, съчетаване на музика и танц, костюми, реквизит, ниво на изпълнителска техника, физическа подготовка на участниците, актьорска изразителност, съвпадение на сценичния образ и характер на танца, сценичната култура. Оценките се вписват в протокола, въз основа на който се сумират резултатите от конкурса. Според резултатите от конкурса на всяка една разглеждана заявка се присъжда една от наградите: "Диплом", "Диплом на лауреат I, II, III степен", Диплом "Grand prix". 3. Членовете на журито и организационния комитет нямат право да разгласяват резултатите от конкурса преди официалното им публикуване. 4. Организационният комитет запазва правото си да публикува пълен списък на колективите – участници и видеоклипове на конкурсните творби. Подписвайки договор с организационния комитет, ръководителите на колективите се съгласяват с това условие. Също така потвърждават съгласието на родителите, на членовете на колектива за публикуване на фото и видео материали в печатни и електронни медии. 5. Всички дипломи, заверени с подпис и печат на Организационния комитет, се изпращат в електронен вид на имейл адреса, посочен в заявлението. Желаещите да получат оригинали на дипломите, заплащат пощенските/куриерските разходи. За да участват, ръководителите/родителите трябва не по-късно от 31 декември 2021 г. 1. Да попълнят формуляр/заявка за участие в конкурса. 2. Да изпратят на организационния комитет (по имейл festival.bg@abv.bg) видеоклипове на творбите или да публикуват видеоклиповете в отворения профил на, Google Drive, Youtube, Yandex Disk, DOX.bg и предоставят работеща връзка към тях. 3. Да сключат договор за участие в конкурса. (предоставя се от организатора). 4. Да заплатят такса за участие. Сумата се превежда чрез банков превод по следната сметка: Международен фестивален център „ Приятели на България“: Банка ДСК, BIC: STSABGSF, IBAN: BG90STSA93001525957850 За изпращане на заявки и обсъждане на възникнали въпроси: Дима Труфкин– festival_db@abv.bg Тел: 02 987 55 68; 0876 792 833; www.festival-bg.com