За програмата

Информация за Фестивална програма "Приятели на България"

Международна фестивална програма „Приятели на България” е регистрирана в България като Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, с представителство в гр. Москва.  

Сдружението е  вписано  като културна организация в регистъра на Министерство на културата - Р България, съгласно чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата.

Основни цели на Програмата са:

 Популяризиране и разпространение на българската култура, традиции, на таланта и знанията на българските деца и младежи;

 Обмяна на добри практики между творческите колективи;

 Създаване и укрепване на международните контакти чрез детското творчество и връзки между децата от България и децата от Русия и другите страни на Европа и света.

Управител е Цветан Иванов , който ръководи и представителството на "Приятели на България" в Москва.

През 2011 г. е отличен с награда на председателя на Съвета на Федерациите на ФС на РФ 

Цветан Иванов е член на Съвета на настоятелите на Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"  ►

За успешно сътрудничество в областта на образовението и културата получава почетен плакет на Областния управител на Софийска област, 2011 г.

През 2010 г. е отличен с почетна грамота и кристален плакет на Синдиката на българските учители 

За голям принос в развитието на културата, през 2009 г. е награден от министъра на културата на Руската Федерация 

Българската Държавна агенция по туризъм го награждава с Диплом за укрепване на българо - руското сътрудничество в областта на културата и туризма през 2005 г. и за популяризиране на България като туристическа дестинация на територията на Руската Федерация - през 2007 г. 

Програма „Приятели на България” организира и провежда различни форми на изява на творчески колективи и индивидуални изпълнители: общи фестивали на детското творчество, фестивали по отделни жанрови направления и категории участници, конкурси. 

Организира, в направление "Образование и квалификация", квалификационни и практически семинари за специалисти, работещи в системата на средното образование.

Хиляди са творческите колективи от различни градове на България, Русия, Украйна, Македония, Румъния, Литва, Казахстан, Швейцария и др. , участвали в организираните от 1999 г. до настоящия момент прояви.

Ежегодно се организират мероприятия в България, Русия и Черна гора.  

В Русия Програма "Приятели на България" развива дейността си в  три направления:

 Фестивали:

- многожанрови - на творческите колективи в  гр. Сочи и в Подмосковието,

- тематични – за хореографски школи, детски и младежки хорове и др. –  в Подмосковието;

• Конкурси – за диригенти, изпълнители на популярни песни, инструменталисти, класически, народен и модерен танц – в гр. Москва;

 Практически занятия с хореографи, вокални педагози – в гр. Москва.

Фестивалът в Черна гора е многожанров, съчетан с творчески срещи и обмяна на опит на художествените ръководителите и се провежда в гр. Херцег Нови, на брега на Адриатическо море.

Заключителният етап традиционно се провежда през летния период в България,  Курортен комплекс „Албена”. Хиляди деца, младежи, преподаватели съчетават творческата изява със сигурен и качествен летен отдих по време на четири инициативи:

•  Фестивал за педагози "От учителя - с любов" и практически семинар за специалисти, работещи в извънкласни и извънучилищни дейности;

 Международен театрален фестивал "Приятели на България";

 Международен хоров фестивал „Маестро Захари Медникаров”;

 Международен фестивал на инструменталната музика;

 Международен фестивал на детското и младежко творчество „Приятели на България”;

Всички издания на Програмата са съпроводени с организиране на майсторски класове, работни срещи между учители, специалисти, ръководители на колективи, общински служители, отговарящи за образованието и културата, представители на Регионалните инспекторати по образование и синдикалните организации. По този начин бяха споделени редица добри практики и създадени ползотворни професионални контакти. Това стимулира организирането на два нови конкурса в България - за професионалисти, работещи с даровити деца:

 Международен конкурс за написване на творби за детски хор;

 Конкурс за работещи в извънкласна и извънучилищна дейност, провеждащ се под патронажа на министъра на образованието, младежта и науката на Р България.

Най - добрите представени постижения от тези конкурси намират място в поредиците "Да запеем заедно" и "Добри практики", които се издават от МФПДТ "Приятели на България".